Download  Print this page

Advertisement

ĮSPĖJIMAS
Jei įkraunami maitinimo elementai blogai
prižiūrimi, atsiranda sprogimo rizika.
Nesukelkite trumpojo jungimo, nepradurkite,
X
X
nemaigykite ir neardykite įkraunamų maitinimo
elementų.
Prieš grąžindami maitinimo elementą
X
X
perdirbti, juostele užklijuokite elektrodus, kad
nesukeltumėte trumpojo jungimo, dėl kurio
maitinimo elementas gali susprogti.
Nedėkite jų į orkaitę ar ugnį.
X
X
Nemerkite į vandenį.
X
X
Maitinimo elementą įkraukite esant 0–45 ºC
X
X
temperatūrai.
ĮSPĖJIMAS
Turėkite omenyje, kad dėl neteisėto pakeitimo
gaminys gali sugesti arba tai gali sukelti traumą.
Naudokite tik patvirtintas dalis ir priedus. Jei
X
X
reikia pagalbos, kreipkitės į klausos specialistą.
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE
113

Advertisement

   Also See for Siemens miniTEK

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: