Download  Print this page

Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual page 60

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

Wskazówki
G
Aby osiągnąć lepsze właściwości
smakowe, zaleca się spożywać
napój od razu po przyrządzeniu.
G
Aby wzbogacić smak, wyciśnij
trochę świeżej śmietanki na gorące
słodkie napoje albo dodaj łyżkę
bitej smietany.
G
Maksymalna pojemność Choco
Latte Deluxe wynosi 1.25 litra, a
minimalna – 200 ml. Ilość 1.25 litra
mieszanki będzie gotowa w ciągu
około 9 minut. .
G
Jeśli masz problemy z
umieszczeniem pojemnika na
jednostce zasilającej, podnieś go i
przekręć zasilanie na jednostce
zasilającej, później spróbuj
ponownie.
G
W twoim Choco Latte Deluxe
możesz również przyrządzać zimne
koktajle mleczne. Wlej do
pojemnika zimne mleko, następnie
dodaj smakowy zagęszczacz w
płynie lub proszku i wciśnij przycisk
do ubijania piany. Odczekaj tylko 1
minutę i umieść filiżankę pod
kranikiem. Pociągnij do przodu
drążek kranika. Kiedy filiżanka jest
prawie pełna, cofnij drążek do
pozycji off i wyłącz urządzenie
wciskając przycisk off/ trybu
gotowości.
G
Możesz wyłączyć Choco Latte
Deluxe w dowolnym czasie w
trakcie działania wciskając przycisk
off/ reżimu gotowości.
ważne
G
Nie używaj pojemnika do
przechowywania rzeczy. Musi być
pusty przed i po użyciu.
G
Niektóre płyny, na przykład mleko,
zwiększają swoją objętość i pienią
się w trakcie mieszania, więc nie
przesadzaj z ich ilością i upewniaj
się, że pokrywka jest dobrze
dokręcona.
czyszczenie
G
Przed przystąpieniem do
czyszczenia należy zawsze
wyłączyć mikser, wyjąć wtyczkę z
gniazda sieciowego i rozmontować
części miksera.
G
Należy zachować ostrożność przy
dotykaniu podstawki z łopatką,
ponieważ może ona być gorąca.
G
Nigdy nie dopuszczaj, aby wilgoć
przedostała się na dolną stronę
podstawki z łopatką mieszadła.
G
Nie należy dopuścić do zamoczenia
podstawy zasilającej, przewodu
sieciowego lub wtyczki.
G
Po użyciu opróżnij pojemnik i
dokładnie wymyj czystą wodą,
zanim odkręcisz kranik lub
podstawkę z łopatką mieszadła.
G
Natychmiast po użyciu wymyj. Nie
dopuszczaj, aby jedzenie
przywierało do pojemnika,
ponieważ utrudni to mycie.
Jakkolwiek jeśli jedzenie jednak
przywarło, możesz go usunąć,
wypełniając pojemnik 1.25 litra
wody i włączając timer
przyrządzania na 10 filiżanek.
G
Nie zmywać żadnej części
miksera w zmywarce do naczyń.
G
W regularnych odstępach czasu
należy zdemontować kranik i
dokładnie oczyścić poszczególne
części.
podstawka z łopatką mieszadła
Nigdy nie zanurzaj w wodzie i nie
dopuszczaj, aby wilgoć przedostała
się na jej stronę dolną.
Wyciągnij podstawkę z łopatką
mieszadła z pojemnika.
G
Wytrzyj górną powierzchnię i
łopatkę za pomocą wilgotnej
szmatki z mydłem, następnie
przetrzyj czystą ściereczką i
starannie osusz. Usuń resztki
zanieczyszczeń za pomocą
dołączonej szczoteczki. Nie używaj
ścierających środków
czyszczących.
60

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series