Download  Print this page

Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual page 59

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

przed pierwszym użyciem
1 Umyć części urządzenia: patrz
nagłówek 'czyszczenie'.
2 Owinąć nadmiar przewodu
zasilającego wokół podstawy
urządzenia.
opis
pokrywka
pojemnik
kranik
podstawka z łopatką mieszadła
zasilanie
jednostka zasilająca
timer przyrządzania (do 10
filiżanek)
przycisk reżimu podgrzewania
przycisk do ubijania piany
przycisk off/ trybu gotowości
szczoteczka
korzystając ze swojego
Choco Latte Deluxe
1 Upewnij się, że podstawka z
łopatką mieszadła i kranik są
odpowiednio połączone z
pojemnikiem, później umieść je na
jednostce zasilającej.
G
Upewnij się, że drążek kranika
znajduje się w pozycji off
2 Zawsze jako pierwsze umieszczaj
w pojemniku składniki w płynie.
3 Później dodawaj składniki
rozpuszczalne, takie jak gorąca
czekolada w proszku, kakao,
zawierające słód napoje, kawa
rozpuszczalna itd., albo posiekana
czekolada.
Uwaga:
Nie wolno używać danego
urządzenia jako miksera/ wyciskarki
albo do siekania składników
jednolitych. Składniki używane w
celu doprawiania smaku typu
goździków lub cynamonu mogą być
używane, ale przed użyciem należy
je przepuścić przez filtr
rozdrabniający.
4 Umieść pokrywkę na pojemniku i
przekręć, aby się domknęła.
5 Podłącz urządzenie do prądu. W
tym momencie zaświeci się
przycisk off/ trybu gotowości.
(Uwaga: przycisk nie będzie się
świecił, dopóki pojemnik nie
zostanie umieszczony na jednostce
zasilającej).
6 Przekręć timer przyrządzania w
zależności od ilości filiżanek, które
chcesz otrzymać (patrz tabelę
poniżej). Urządzenie zacznie
działać. W trakcie przyrządzania
timer automatycznie odliczy
odpowiednią ilość i wyłączy się po
zakończeniu operacji wydając krótki
charakterystyczny dźwięk.
Temperatura napoju będzie
odpowiednia.
standardowe objętość duże
filiżanki
10
7 Umieść filiżankę pod kranikiem,
wciśnij przycisk do ubijania piany.
Kiedy się zaświeci, pociągnij do
siebie drążek kranika.
.
G
Używając przycisku do ubijania
piany, otrzymasz bardziej pienisty
napój. Zaleca się również korzystać
z tego przycisku w przypadku
zawiesistych napoi.
8 Kiedy filiżanka jest prawie pełna,
cofnij drążek do pozycji off i wyłącz
urządzenie wciskając przycisk off/
trybu gotowości.
reżim podgrzewania
Jeśli wciskasz przycisk reżimu
podgrzewania po kroku 6, napój
będzie podgrzewany w ciągu 30
minut. W tym czasie łopatka
mieszadła będzie nadal działać, a
przycisk reżimu podgrzewania
będzie się świecił.
59
płynu
filiżanki
2
250 ml
4
500 ml
6
750 ml
8
1 litr
1.25 litr
objętość
płynu
1
250 ml
2
500 ml
3
750 ml
4
1 litr
5
1.25 litr

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series