Download  Print this page

Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual page 40

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

rengjøring
G
Slå alltid av hurtigmikseren, trekk ut
støpselet og ta delene fra hverandre
før rengjøring.
G
Vær forsiktig når du håndterer
understellet/røren da det/den kan
være varm(t).
G
Du må aldri la undersiden av
understellet/røren bli våt.
G
Ikke la motordelen, ledningen eller
støpselet bli vått.
G
Tøm mikserglasset etter bruk og
skyll det grundig med rent vann før
du skrur av kranen eller
understellet/røren.
G
Vask mikserglasset umiddelbart etter
bruk. Det blir vanskeligere å rengjøre
hvis det er dekket av inntørkede
matrester. Hvis det allikevel ved et
uhell har satt seg inntørkede
matrester på glasset, kan du løse
dem opp ved å fylle mikserglasset
med 1,25 liter vann og deretter kjøre
sjokolademaskinen ved å vri
oppvarmingstimeren til innstillingen
for 10 kopper.
G
Ikke vask noen av delene i
oppvaskmaskin.
G
Ta kranen fra hverandre med jevne
mellomrom, og rengjør delene
grundig.
understell/ røre
Ikke legg det i vann eller la
undersiden bli våt.
Ta understell/røre av mikserglasset.
G
Tørk av den øvre overflaten og røren
med en fuktig klut med såpemiddel,
tørk av med en ren klut og tørk godt.
Bruk kosten som følger med til å
fjerne gjenstridige rester. Ikke bruk
sterke slipemidler.
motordelen
G
Tørkes med fuktig klut, og tørkes.
lokk, mikserglass
Vask for hånd, skyll med rent vann
og tørk.
rengjøre kranen
Ta kranenheten ut av mikserglasset,
og la kranen ligge i bløt i varmt
såpevann med ventilen åpen
Vask grundig, skyll og tørk. Vask og
tørk mikserglasset, og sett deretter
kranen tilbake mens du passer på at
forseglingene sitter riktig på glasset
ta kranen fra hverandre
1 Skru opp tappekranspaken
2 Vask alle delene, og tørk dem
grundig.
3 Remonter tappekranen.
service og kundetjeneste
G
Hvis ledningen er skadet må den av
sikkerhetsgrunner erstattes av
KENWOOD eller en autorisert
KENWOOD-reparatør.
Hvis du trenger hjelp til:
G
å bruke Choco Latte Deluxe
G
service eller reparasjon
kontakt forhandleren der du kjøpte
Choco Latte Deluxe.
40
.
.
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series