Download  Print this page

Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual page 39

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

3 Tilsett så det tørre, f.eks.
sjokoladepulver, kakao, kaffepulver
osv, eller hakket sjokolade.
Merk:
Maskinen er ikke laget til bruk som
hurtigmikser, eller til å hakke faste
ingredienser. Du kan benytte
ingredienser som brukes som
smakstilsetning, f.eks. hel nellik og
kanelstenger, men drikken må helles
gjennom en sil før servering.
4 Sett lokket på mikserglasset og vri
for å låse det på plass.
5 Sett støpselet i kontakten og
av/standby-knappen lyser. (Merk:
lyset gløder ikke med mindre glasset
sitter på).
6 Vri oppvarmingstimeren til antall
kopper som skal lages (se tabellen
nedenfor) og maskinen fungerer. I
løpet av oppvarmingssyklusen teller
timeren automatisk ned, og når
drikken er ferdig kan du høre at den
slås av. Drikken har nådd riktig
temperatur.
standard
væske-
kopper
mengde kopper
2
250ml
4
500ml
6
750ml
8
1 liter
10
1.25 liter
7 Sett en kopp under kranen, trykk på
skum-knappen som lyser og trekk
hendelen på kranen forover.
G
Hvis du benytter knappen skum-
knappen når du tapper drikken,
skummer den mer samt at det bidrar
til at det kommer ut tykkere drikker.
8 Når koppen er nesten full slipper du
hendelen til av-posisjonen og slår av
ved å trykke ned av/standby-
knappen.
store
væske-
mengde
1
250ml
2
500ml
3
750ml
4
1 liter
5
1.25 liter
hold varm
Hvis du trykker på hold varm-
knappen etter trinn 6, holdes drikken
varm i inntil 30 minutter. I løpet av
denne tiden fortsetter røren å gå, og
hold varm-knappen lyser.
tips
G
For best resultater skal drikken nytes
med én gang.
G
For ekstra fyldige drikker kan du
helle litt fløte på toppen av søte
drikker, eller tilsette en skje krem.
G
Maksimumskapasiteten til Choco
Latte Deluxe er 1,25 liter, og
minimum er 2 dl. En blanding på
1,25 liter er ferdig på omtrent 9
minutter.
G
Hvis det er litt vanskelig å få
mikserglasset ned på motordelen,
skal du løfte det av og dreie på
drevet på motordelen og så sette
glasset på igjen.
G
Choco Latte Deluxe blander også
kald milkshake. Hell den kalde
melken oppi glasset og tilsett
deretter smakstilsetning/konsentrat,
enten flytende eller som pulver, og
trykk på skum-knappen. La den gå i
kun 1 minutt, sett deretter en kopp
under kranen og trekk hendelen
fram. Når koppen er nesten full
slipper du hendelen og den går
tilbake til av-posisjon. Slå av
apparatet ved å trykke på
av/standby-knappen.
G
Mens Choco Latte Deluxe er i bruk
kan du når som helst slå den av ved
å trykke ned av/standby-knappen.
viktig
G
Ikke bruk mikserglasset til
oppbevaring. Det skal være tomt før
og etter bruk.
G
Enkelte væsker øker i volum og
skum når de blandes, f.eks. melk, så
ikke fyll på for mye og pass på at
lokket er ordentlig på.
39

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series