Download  Print this page

Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual page 8

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

G
Als de beker niet goed op de
motoreenheid past, tilt u hem op,
draait aan de aandrijving op de
motoreenheid en zet de beker er
weer op.
G
Uw Choco Latte Deluxe mengt ook
koude milkshakes. Giet de koude
melk in de beker en voeg er
vervolgens een vloeibare of
poedervormige smaakstof of
concentraat aan toe; druk daarna op
de knop Schuimig mengsel. Laat het
apparaat slechts 1 minuut draaien
en zet vervolgens een beker onder
de tapkraan; trek de hendel van de
tapkraan naar voren om de drank uit
te gieten. Als de beker bijna vol is,
laat u de hendel los, waardoor deze
weer in de uitstand komt; vervolgens
schakelt u het apparaat uit door op
de uit/reserve-knop te drukken.
G
U kunt de Choco Latte Deluxe
tijdens het gebruik op ieder gewenst
moment uitschakelen door op de
uit/reserve-knop te drukken.
belangrijk
G
Gebruik de beker niet als
opslagcontainer. Houd de beker voor
en na gebruik leeg.
G
Sommige vloeistoffen, zoals melk,
nemen in volume toe en schuimen
tijdens het mixen; doe de beker dus
niet te vol en zorg ervoor dat de
deksel er goed op zit.
reiniging
G
Voordat het apparaat wordt
gereinigd, moet het altijd worden
uitgezet, moet de stekker uit het
stopcontact worden getrokken en
moet het apparaat uit elkaar worden
gehaald.
G
Wees voorzichtig wanneer u de
basis/roerbladconstructie vastpakt;
hij kan heet zijn.
G
Laat de onderkant van de
basis/roerbladconstructie nooit nat
worden.
G
Laat het motorblok, het snoer en de
stekker nooit nat worden.
G
Leeg de beker na gebruik en spoel
hem grondig met schoon water voor
u de tapkraan of
basis/roerbladconstructie
losschroeft.
G
Na gebruik onmiddellijk afwassen.
Laat geen voedsel in de beker
opdrogen; dit bemoeilijkt de
reiniging. Als onbedoeld voedsel in
de beker is opgedroogd, kunt u dit
losmaken door de beker te vullen
met 1,25 liter water en de
verhittingstimer tot de 10-
koppenstand te draaien.
G
Was geen enkel onderdeel in
de afwasmachine.
G
Haal de kraan geregeld uit elkaar en
reinig de onderdelen grondig.
basis/roerbladconstructie
Dompel de basis/roerbladconstructie
nooit onder in water en voorkom dat
de onderkant nat wordt.
Verwijder de
basis/roerbladconstructie van de
beker.
G
Veeg het bovenvlak en het roerblad
met een vochtige doek met zeepsop
af en gebruik vervolgens een schone
doek om het geheel zorgvuldig te
drogen. Gebruik de bijgeleverde
borstel om hardnekkig vuil te
verwijderen. Gebruik geen krassende
schuurmiddelen.
motorblok
G
Met een vochtige doek afvegen en
dan drogen.
deksel, beker
Was het deksel met de hand, spoel
het met schoon water. Goed
afdrogen.
reiniging van de kraan
Verwijder de kraan van de kom en
week hem met open afsluiter in
warm zeepwater
wassen en dan spoelen en drogen.
Was en droog de kom. Breng dan
de kraan weer erop aan; zorg daarbij
dat de afdichtingen zich in de juiste
stand op de kom bevinden
8
. Grondig
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series