Download  Print this page

Magyar - Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

Az használati utasítás ábrái az elsò oldalon láthatók – olvasás közben hajtsa ki ezt az
a Kenwood-készülék használata
előtt
G
Alaposan olvassa át ezeket az
utasításokat és őrizze meg későbbi
felhasználásra!
G
Távolítson el minden
csomagolóanyagot és címkét!
biztonság
G
Kapcsolja ki, és húzza ki a
konnektorból:
G G
az alkatrészek fel- és leszerelése
előtt
G G
használat után
G G
tisztítás előtt
G
Ne mártsa folyadékba az
alapot/keverő alkatrészt és ne
hagyja, hogy az alja
benedvesedjen. Törölje teljesen
szárazra használat előtt.
G
Ne töltse túl, mert a turmixolás
során a forró folyadék
kifröccsenhet.
G
Vigyázzon arra, hogy a motort, a
zsinórt és a csatlakozódugót soha
ne érje nedvesség
G
Ne nyúljon bele se kézzel, se
bármilyen eszközzel a
keverőpohárba, ha az a motoron
van.
G
Soha ne használjon sérült
turmixgépet. Ellenőriztesse vagy
javíttassa meg, ld.: szerviz c. rész.
G
Soha ne használjon nem hiteles /
nem eredeti alkatrészt.
G
Soha ne hagyja felügyelet nélkül
bekapcsolt állapotban.
G
Mielőtt leveszi a keverőpoharat a
motorról, várja meg, amíg a
keverőlapát teljesen megáll.
G
Ne használja a készüléket, ha a
keverőpohár üres.
G
Csak felhelyezett fedéllel használja
a készüléket.
G
Csak a készülékhez adott motort
használja, és tartsa azt tisztán,
szárazon.

Magyar

oldalt
G
Figyelem! A készülék működés
közben felmelegszik. A fedelét
mindig a műanyag fogantyú
segítségével vegye le.
G
Tartsa távol a gyermekeket a
készüléktől, és kerülje el, hogy a
hálózati csatlakozó kábel lelógjon a
konyhaasztal széléről - a gyermek
megragadhatja, és leránthatja a
készüléket.
G
Legyen óvatos, amikor elfogyasztja
az italt, mert forró lesz.
G
A forró italokat tartsa távol a
gyermekektől.
G
Ne igyon olyankor, amikor
gyermeket tart a kezében. Figyeljen
rá, hogy ne legyen gyermek a keze
alatt, amikor továbbad egy pohár
italt valakinek.
G
Fizikai támogatásra szorulók
(idősek, betegek) csak felügyelet
mellett használják a készüléket.
G
Ne engedje gyermekeknek a
készülék használatát vagy a
készülékkel való játszadozást!
G
A készüléket csak a
rendeltetésének megfelelő
háztartási célra használja! A
Kenwood nem vállal felelősséget,
ha a készüléket nem
rendeltetésszerűen használták,
illetve ha ezeket az utasításokat
nem tartják be.
Mielőtt a konnektorba
csatlakoztatja a turmixgépet:
G
Ellenőrizze, hogy az áramforrás
ugyanolyan, mint ami a gép alján
fel van tüntetve.
G
A gép megfelel az Európai
Gazdasági Közösség 89/336/EEC
direktívájának.
az első használat előtt...
1 Mosogassa el az alkatrészeket
(lásd a készülék tisztítása).
2 A felesleges kábelt tekerje a
készülék alján található kábeltartó
rész köré.
54

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series