Download  Print this page

Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual page 32

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

G
Nogle væsker øges i volumen og
skummer under blanding af æg og
mælk, derfor er det vigtigt ikke at
overfylde og sikre, at låget er korrekt
monteret.
rengøring
G
Sluk, tag stikket ud og skil maskinen
ad før rengøring.
G
Vær forsigtig når du håndterer
basen/padlingsmonteringen, da den
kan være varm.
G
Lad aldrig undersiden af
basen/padlingsmonteringen
blive våd.
G
Lad aldring motorenhed, kabel eller
stik blive våde.
G
Efter brug skal du tømme bægeret
og skylle det grundigt med rent
vand, før hanen eller
basen/padlingsmonteringen
afmonteres
G
Vask altid straks af efter brug. Lad
ikke madrester tørre ind i bægeret,
da dette vil gøre rengøringen
besværlig. Hvis medrester alligevel
ved et tilfælde er tørret ind, kan du
løsne snavset ved at fylde bægeret
med 1,25 liter vand og indstille
opvarmningstimeren ved at dreje den
til positionen 10 kopper.
G
Ingen dele må vaskes i
opvaskemaskinen.
G
Adskil jævnligt hanen og rengør
delene grundigt.
base/padlingsmontering
Nedsænk aldrig produktet i vand
eller lad undersiden blive våd.
Fjern basen/padlingsmonteringen fra
bægeret.
G
Tør den ydre overflade og paddel af
med en fugtig sæbeholdig klud,
herefter aftørres der med en ren
klud, og der tørres grundigt. Benyt
den medleverede børste til at fjerne
genstridigt snavs. Brug aldrig stærke
slibemidler
motorenhed
G
Tør med en fugtig klud og lad den
tørre.
låg, bæger
Vask i hånden, skyl med rent vand
og tør derefter med et viskestykke.
rengøring af hanen
Tag haneenheden af blenderglasset,
læg hanen i varmt sæbevand med
ventilen åben
og tør. Vask og tør blenderglasset og
sæt hanen på igen, idet det sikres,
at tætningerne sidder korrekt på
blenderglasset
adskillelse af hanen
1 Skru hanegrebet
2 Vask alle dele og tør dem grundigt.
3 Saml hanen igen.
service og kundepleje
G
Såfremt ledningen beskadiges skal
den, af sikkerhedsmæssige årsager,
udskiftes af KENWOOD eller en
autoriseret KENWOOD reparatør.
Hvis du har brug for hjælp med:
G
at bruge din Choco Latte Deluxe
G
service eller reparation
Kontakt butikken hvor du købte din
Choco Latte Deluxe.
32
. Vask grundigt, skyl
.
af.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series