Download  Print this page

Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual page 52

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

G
S přístrojem Choco Latte Deluxe
můžete připravovat též studené
mléčné koktejly. Do nádoby nalijte
studené mléko a přidejte kapalnou
nebo práškovou příchuť či
koncentrát. Stiskněte tlačítko. Nápoj
míchejte maximálně jednu minutu.
Poté postavte pod kohoutek šálek a
přitáhněte páčku. Je-li šálek skoro
plný, uvolněte páčku kohoutku a
stisknutím spínače přístroj vypněte.
G
Přístroj můžete kdykoliv vypnout
stisknutím spínače.
důležité upozornění
G
Do nádoby přístroje neukládejte
žádné předměty. Před použitím i
použití zkontrolujte, zda je prázdná.
G
Některé tekutiny, například mléko,
při míchání zvětší objem a napění.
Nádobu nepřeplňujte a vždy
nasaďte pokličku.
čištění
G
Před čištěním vždy přístroj vypněte,
odpojte od napájecí sítě a rozeberte.
G
Při manipulaci se spodním dílem s
míchacími lopatkami buďte opatrní,
může být horký.
G
Nikdy nenechte spodní díl s
míchacími lopatkami navlhnout.
G
Nikdy nenechte hnací jednotku,
napájecí kabel nebo zástrčku
navlhnout.
G
Po použití vyprázdněte nádobu a
pečlivě ji vypláchněte čistou vodou
dříve, než odšroubujete kohoutek
nebo spodní díl s míchacími
lopatkami.
G
Po použití vždy okamžitě omyjte.
Nenechávejte na nádobě přístroje
potraviny zaschnout, čištění by bylo
obtížné. Pokud potraviny na
nádobě neúmyslně zaschly,
odstraňte je tak, že naplníte nádobu
1,25 litry vody a spustíte přístroj s
časovačem ohřevu nastaveným na
pozici 10 šálků.
G
Nemyjte žádnou součást v myčce
na nádobí.
G
Pravidelně rozebírejte kohout a
důkladně vyčistěte jeho součásti.
spodní díl s míchacími lopatkami
Nikdy neponořujte do kapalin a
nenechte ze spodní strany
navlhnout.
Rozeberte nádobu a spodní díl s
míchacími lopatkami.
G
Horní stranu spodního dílu otřete
vlhkým hadříkem se saponátem,
poté čistým hadříkem a nakonec
řádně osušte. Špatně odstranitelné
nečistoty vyčistěte kartáčem.
Nepoužívejte hrubé abrazivní čistící
prostředky.
hnací jednotka
G
Otřete vlhkou látkou, nechte oschnout.
poklička, nádoba
Omyjte ručně, opláchněte v čisté
vodě a potom osušte.
čištění kohoutu
Sejměte sestavu kohoutu z
mixovací nádoby a potom ponořte s
otevřeným ventilem do horké
mýdlové vody
potom opláchněte a osušte. Umyjte
a osušte mixovací nádobu; potom
nasaďte zpět kohout. Zkontrolujte,
zda je těsnění na mixovací nádobě
správně nasazeno
rozebrání kohoutu
1 Odšroubujte vypouštěcí páčku
kohoutu
2 Všechny komponenty umyjte a
pečlivě vysušte.
3 Znovu sestavte kohout.
52
. Důkladně omyjte,
.
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series