Download  Print this page

Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual page 44

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

G
Voit koska tahansa katkaista Choco
Latte Deluxe -laitteesta virran
painamalla virta-
/valmiustilapainiketta.
tärkeää
G
Älä käytä kannua säilytysastiana.
Tyhjennä se jokaisen käyttökerran
jälkeen.
G
Joidenkin nesteiden, kuten maidon,
tilavuus kasvaa vaahdotuksen
aikana, joten älä koskaan täytä
nestettä liikaa. Varmista myös, että
kansi on kunnolla paikoillaan.
puhdistus
G
Ennen puhdistusta kytke aina virta
pois päältä, irrota pistotulppa
pistorasiasta ja irrota osat.
G
Käsittele sekoittimella varustettua
jalustaa varovasti, sillä se voi olla
kuuma.
G
Älä anna sekoittimella
varustetun jalustan pohjan
kastua.
G
Älä anna moottoriosan, virtajohdon
tai pistotulpan kastua.
G
Tyhjennä kannu käytön jälkeen ja
huuhtele se perusteellisesti puhtaalla
vedellä ennen hanan tai sekoittimella
varustetun jalustan irrottamista.
G
Pese kannu aina heti käytön jälkeen.
Älä anna ruoan kuivua kannun
kiinnityskohtiin. Muutoin
puhdistaminen voi olla vaikeaa. Jos
ruokaa on kuitenkin päässyt
kuivumaan, täytä kannuun 1,25 litraa
vettä ja käynnistä laite asettamalla
ajastin 10 kupin asentoon.
G
Älä pese mitään osia
astianpesukoneessa.
G
Irrota hana säännöllisin väliajoin ja
pese osat huolellisesti.
sekoittimella varustettu
jalusta
Älä anna sekoittimella varustetun
jalustan tai sen pohjan kastua.
Irrota kannu sekoittimella
varustetusta jalustasta.
G
Pyyhi yläpinta ja sekoitin
pesuaineliuokseen kostutetulla
liinalla. Pyyhi kuivalla kankaalla ja
kuivaa perusteellisesti. Voit poistaa
piintyneet jäämät laitteen mukana
toimitetun harjan avulla. Älä käytä
voimakkaita hankausaineita.
moottoriosa
G
Pyyhi kostealla pyyhkeellä ja kuivaa
sitten.
kansi, kannu
Pese käsin, huuhtele puhtaalla
vedellä ja kuivaa sitten.
hanan puhdistus
Irrota hana sekoitusmaljasta. Liota
hanaa kuumassa saippuavedessä
venttiilin ollessa auki
Pese hyvin. Huuhtele ja kuivaa.
Pese ja kuivaa sekoitusmalja. Kiinnitä
hana uudelleen siten, että tiivisteet
ovat oikeilla paikoillaan maljassa
hanan osien irrottaminen
1 Kierrä hanan vipu
2 Pese kaikki osat ja kuivaa ne hyvin.
3 Kokoa hana uudelleen.
huolto ja asiakaspalvelu
G
Jos virtajohto vaurioituu, se on
turvallisuussyistä vaihdettava.
Vaihtotyön saa tehdä KENWOOD tai
KENWOODin valtuuttama huoltoliike.
Jos tarvitset apua
G
Choco Latte Deluxe -laitteen
käyttämisessä
G
laitteen huolto- tai korjaustöissä
ota yhteys Choco Latte Deluxe -
laitteen ostopaikkaan.
44
.
.
irti.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series