Download Print this page

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
KM080 series
instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing

Advertisement

loading

Summary of Contents for Kenwood 0W20011088

 • Page 1 KM080 series instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing...
 • Page 2: Table Of Contents

  English 3 - 19 Dansk 20 - 37 Svenska 38 - 55 Norsk 56 - 73 Suomi 74 - 91 Türkçe 92 - 109 Česky 110 - 127 Magyar 128 - 145 Polski 146 - 163 Slovenčina 164 - 181 Українська...
 • Page 3: English

  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
 • Page 4 The cooking functionality of your Kenwood Cooking Chef is similar to using a saucepan on your cooker hob. The added advantage is that the Chef will automatically stir your food and regulate the cooking temperature to your precise requirements, leaving you free to confidently perform other tasks in your kitchen.
 • Page 5 You may also notice the static light begin to flash if the mixing frequency is increased. You will quickly find that your Kenwood Cooking Chef is simple to use and will help make your everyday food preparation easy.
 • Page 6 Kenwood Cooking Chef attachment outlets high speed outlet medium speed outlet slow speed outlet tool socket the mixer medium/high speed outlet cover mixer head slow speed outlet cover slow speed outlet lever cooking chef bowl head - lift lever...
 • Page 7 control panel timer/temperature display timer decrease button timer increase button temperature control pulse button/high speed, high temperature whisk button speed control timer/temperature selector button temperature indicator light fold button speed control indicator light...
 • Page 8 adjusting the height of the tools Please refer to page 9 on how to assemble the mixer. whisk, stainless steel K beater, stirring tool For best performance the whisk, K beater and stirring tool should be almost touching the bottom of the bowl .
 • Page 9 the mixer the mixing tools and some of their uses K-beater For making cakes, biscuits, pastry, icing, fillings, éclairs and mashed potato. whisk For eggs, cream, batters, fatless sponges, meringues, cheesecakes, mousses, soufflés. Don’t use the whisk for heavy mixtures (e.g. creaming fat and sugar) - you could damage it.
 • Page 10 s peed control The following speeds are a guide only and will vary depending upon the quantity and the temperature of the ingredients being mixed etc. Turn the speed control clockwise to obtain speeds ‘min’ through to ‘max’. K-beater creaming fat and sugar start on min , gradually increasing to ‘max’ . beating eggs into creamed mixtures 4 - ‘max’.
 • Page 11 hints Some recipes, in particular those with a high water content, will not be able to reach a cooking temperature above 100°C (as this is the boiling point of water). When adding ingredients to the bowl during cooking, turn the speed down and add the ingredients slowly and evenly.
 • Page 12 Plug in and switch on. If these or any other error codes continue to appear on the display contact Kenwood Customer Care. to use the countdown timer The timer can be used in both the cooking and non cooking modes. If a countdown time is not selected, the timer will automatically count up in 1 second intervals whilst the mixer is in operation.
 • Page 13 maximum capacities shortcrust pastry Flour weight: 910g - 2lb stiff yeast dough Flour weight: 1.5kg - 3lb 5oz Total weight: 2.4kg - 5lb 5oz soft yeast dough Flour weight: 2.6kg - 5lb 12oz Total weight: 5kg - 11lb fruit cake mix Total weight: 4.55kg - 10lb egg whites...
 • Page 14 optional attachments available To buy an attachment not included in your pack, see service and customer care. attachment attachment code flat pasta maker AT970A additional pasta attachments tagliatelle AT971A (not shown) used in conjunction tagliolini AT972A with AT970A trenette AT973A spaghetti AT974A pasta maker...
 • Page 16 If you need help with: using your machine servicing or repairs Contact the shop where you bought your machine. Designed and engineered by Kenwood in the UK. Made in China. IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.
 • Page 17 recipes See important points for bread making on page 13 . stiff yeast dough white bread ingredients 1.36 kg ( 3 lb) strong plain flour 15 ml ( 3 tsp) salt 25 g ( 1 oz) fresh yeast; or 15g/20 ml ( ⁄...
 • Page 18 recipes continued strawberry and apricot gâteau ingredients: sponge 3 eggs 75 g ( 3 oz) caster sugar 75 g ( 3 oz) plain flour 150 ml ( ⁄ pt) double cream filling and decoration Sugar to taste 225 g ( 8 oz) strawberries 225 g ( 8 oz) apricots Halve the apricots and remove the stones.
 • Page 19 Notes...
 • Page 20: Dansk

  Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig ikke erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
 • Page 21 Tak for dit køb at denne Kenwood Cooking Chef køkkenmaskine, vi håber at du vil få glæde af den i mange år. Kenwood har næsten 60 års erfaring og ekspertise med udvikling af vores køkkenmaskiner og deres store udbud af tilbehør.
 • Page 22 Du kan også bemærke at det statiske lys begynder at blinke hvis omrørerfrekvensen forøges. Du vil hurtigt finde ud af at din Kenwood Cooking Chef er let at anvende og vil hjælpe dig med at gøre din tilberedning af mad i dagligdagen lettere.
 • Page 23 Kenwood Cooking Chef at kende udgange til tilbehør udgang til høj hastighed udgang til middelhastighed udgang til lav hastighed redskabssokkel mikseren dæksel for udgang til middel/høj hastighed mikserhoved dæksel for udgang til lav hastighed arm for udgang til lav hastighed cooking chef skål...
 • Page 24 kontrolpanel timer/temperaturvisning timer nedskaleringsknap timer opskaleringsknap temperaturkontrol pulsknap/høj hastighed, knap til piskning ved høj temperatur hastighedskontrol timer/knap til valg af temperatur lys til temperaturindikator foldeknap indikatorlys til hastighedskontrol...
 • Page 25 justering af redskabernes højde Se venligst side 26 for hvordan mikseren skal samles. piskeris, K-pisker i rustfrit stål, omrører For optimal funktion skal piskeriset, K-piskeren og omrøreren næsten røre ved bunden af skålen . Hvis det er nødvendigt at justere højden, bruges den medfølgende skruenøgle.
 • Page 26 mikseren mikserredskaberne og nogle af deres anvendelser K-pisker Til at røre kagedej, småkager, butterdej, glasur, kagefyld, vandbakkelser og kartoffelmos. piskeris Til at piske æg, piskefløde, pandekagedej, lagkagedej, marengs, mousse, soufflé. Piskeriset må ikke bruges til tykkere blandinger (f.eks. til at røre fedtstof og sukker) –...
 • Page 27 hastighedskontrol De følgende hastigheder er kun vejledende og vil variere afhængig af mængden og temperaturen af de ingredienser, der mikses mm. Drej hastighedskontrollen med uret for at opnå hastighederne ‘min’ til og med ‘max’. K-pisker piskning af fedtstof og sukker (cremet) start på ‘min’ og forøg gradvist til ‘max’.
 • Page 28 tips Nogle opskrifter, specielt dem med en højt vandindhold, vil ikke være i stand til at opnå en kogetemperatur på over 100°C (da det er vands kogepunkt). Når der tilsættes ingredienser til skålen under madlavningen, skal hastigheden reduceres og ingredienserne skal tilsættes langsomt og jævnt.
 • Page 29 Sæt stikket i og tænd for apparatet. Hvis disse eller andre fejlkoder fremkommer igen og igen på displayet, kontaktes Kenwood Kundeservice. anvendelse af nedtæller timer Timeren kan anvendes til både koge- og ikke koge-indstillinger. Hvis der ikke vælges en nedtælling, vil timeren automatisk tælle op med 1-sekunds intervaller mens mikseren er i gang.
 • Page 30 maksimale mængder butterdej Melvægt: 910g tyk gærdej Melvægt: 1,5kg Samlet vægt: 2,4kg blød gærdej Melvægt: 2,6kg Samlet vægt: 5kg frugtkagedej Samlet vægt: 4,55kg æggehvider kogeindstillinger 3 liter gode råd Stop mikseren hyppigt og skrab ned af skålens sider med dejskraberen. Æg ved stuetemperatur er mest velegnet til piskning.
 • Page 31 Guide til fejlfinding under madlavning Problem Årsag Løsning Mikseren vil ikke fungere i varmeindstillingen, En af sikkerhedssensorerne er blevet aktiveret. Se tabellen over fejlbeskeder på side 29. der vises en fejlmeddelelse og et Sørg for at hovedet er sænket og låst. advarselsbip høres.
 • Page 32 valgfrit tilbehør som kan fås Hvis du ønsker at købe et tilbehør, der ikke medfølger i pakken, henvises du til service og kundeservice. tilbehør tilbehørskode fladt pastaapparat AT970A yderligere pastatilbehør tagliatelle AT971A (ikke vist), som bruges sammen tagliolini AT972A med AT970A trenette AT973A spaghetti...
 • Page 34 Hvis du har brug for hjælp med: at bruge apparatet eller servicering eller reparation Kontakt den butik hvor du oprindelig købte dit produkt. Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien. Fremstillet i Kina. VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EF DIREKTIV 2002/96/CE.
 • Page 35 opskrifter Se vigtige tips om æltning af brød på side 30. hvidt brød sej gærdej ingredienser 1,36kg hvedemel 15ml (3 tsk.) salt 25g frisk gær eller 15g/20ml tørgær + 5ml (1tsk.) sukker 750ml varmt vand: 43°C. Benyt et termometer eller tilsæt 250ml kogende vand til 500ml koldt vand 25g fedtstof metode 1 tørgær (den type gær der skal opløses): hæld det varme vand op i...
 • Page 36 opskrifter fortsat jordbær- og abrikoslagkage ingredienser: lagkagebund 3 æg 75g sukker 75g hvedemel fyld og dekoration 150ml piskefløde smag til med sukker 225g jordbær 225g abrikoser metode 1 Halvér abrikoser og fjern stenene. Koges forsigtigt i meget lidt vand indtil blødt, smag til med sukker.
 • Page 37 Notes...
 • Page 38: Svenska

  Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem inte ensamma med den. Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.
 • Page 39 Diska delarna: Se skötsel och rengöring, sidan 52. inledning Tack för att du köpt köksmaskinen Kenwood Cooking Chef. Vi hoppas att du ska få glädje av den under många år. Kenwood har nästan 60 års erfarenhet och kunskap av utveckling av våra köksmaskiner och vårt stora utbud av tillbehör.
 • Page 40 Den kan även börja blinka om omrörningsfrekvensen ökas. Du kommer snabbt att märka att din Kenwood Cooking Chef är enkel att använda och att den kommer att göra det enkelt för dig att laga mat.
 • Page 41 Kenwood Cooking Chef uttag för tillbehör höghastighetsuttag mellanhastighetsuttag låghastighetsuttag redskapsfäste hushållsapparaten lock för mellan-/höghastighetsuttag hushållsapparatens huvud lock för låghastighetsuttag spak för låghastighetsuttag skål huvud – spärrspak hastighetsreglage luftventiler skålsockel/induktionsyta avtappningshål temperatursensorer K-spade i rostfritt stål flexibel visp för hög temperatur...
 • Page 42 kontrollpanel timer/temperaturindikator knapp för minskning av tid knapp för ökning av timertid temperaturreglage pulsknapp/hög hastighet, knapp för högtemperaturvisp hastighetsreglage timer/knapp för temperaturval temperaturindikator omrörningsknapp hastighetsindikator...
 • Page 43 ställa in redskapshöjden Läs på sidan 44 om hur du monterar hushållsapparaten. visp, K-spade i rostfritt stål, omrörare För bästa resultat ska vispen, K-spaden och omröraren nästan röra vid skålens botten . Ställ vid behov in höjden med den medföljande spärrnyckeln.
 • Page 44 hushållsapparaten omrörningsredskapen och några av deras användningsområden K-spade För tårtor, kakor, smet, glasyr, fyllningar och potatismos. visp För ägg, grädde, smet, fettfria sockerkakor, maräng, cheesecake, mousse, suffléer. Använd inte vispen till tjockflytande blandningar (t.ex. för vispning av fett och socker) – du kan då skada den. degkrok Endast avsedd för jästblandningar.
 • Page 45 hastighetsreglage Följande hastigheter är enbart en vägledning och varierar beroende på mängden och temperaturen hos ingredienserna som blandas etc. Vrid hastighetsreglaget moturs för hastigheten ‘min’ till ‘max’. K-spade vispning av fett och socker starta på min och öka gradvis till ‘max’. vispning av ägg i smet 4 - ‘max’.
 • Page 46 tips I vissa recept, framför allt sådana med en hög andel vatten, går det inte att nå en tillagningstemperatur över 100°C (eftersom det är kokpunkten för vatten). När du tillsätter ingredienser i skålen under tillagningen ska du sänka hastigheten och tillsätta ingredienserna långsamt och jämnt.
 • Page 47 display Hushållsapparaten är försedd med 5 separata säkerhetssensorer som är aktiva när apparaten används i tillagningsläge. Om apparaten är påslagen och en säkerhetssensor aktiveras, visar timer-/temperaturdisplayen ett felmeddelande, t.ex. ‘E:01’. Då hörs ett pipande ljud och apparaten fungerar inte. Kontrollera följande felmeddelanden:- Felmeddelande Beskrivning...
 • Page 48 så här använder du nedräkningstimern Timern kan användas både i tillagningsläge och icke-tillagningsläge. Om en nedräkningstid inte väljs, räknar timern automatiskt upp i intervall om 1 sekund medan apparaten körs. Den maximala körtiden är 3 timmar. 1 Anslut apparaten till strömförsörjningen. På displayen visas kort och därefter visas strömindikatorn 2 Tryck på...
 • Page 49 felsökningsguide för tillagning Problem Orsak Lösning Apparaten körs inte i uppvärmningsläge och En av säkerhetssensorerna har aktiverats. Se tabellen över felmeddelanden på sidan 47. ett felmeddelande visas samtidigt som en Kontrollera att huvudet är nedsänkt och fastlåst. varningssignal hörs. Kontrollera att alla lock för uttagen är korrekt monterade.
 • Page 50 ytterligare tillbehör som kan köpas Om du vill köpa ett tillbehör som inte medföljer i leveransen, se service och kundtjänst. tillbehör tillbehörskod pastamaskin AT970A ytterligare pastatillbehör tagliatelle AT971A (används inte) används tagliolini AT972A tillsammans med trenette AT973A med AT970A spaghetti AT974A pastamaskin levereras med maccheroni rigati-stans...
 • Page 52 Torka av med en fuktig trasa och torka noga. Använd aldrig nötande medel eller vassa föremål när du rengör sensorerna. service och kundtjänst Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör. Om du behöver hjälp med: att använda apparaten eller...
 • Page 53 recept Se viktiga tips för brödbakning på sidan 48. vitt bröd styv jästdeg ingredienser 1,36 kg vetemjöl special 3 tsk salt 25 g färsk jäst = 3 tsk (15 g) torrjäst + 1 tsk socker 750 ml varmt vatten: 43°C Använd en termometer eller tillsätt 250 ml kokande vatten till 500 ml kallt vatten 25 g matfett gör så...
 • Page 54 recept fortsättning jordgubbs- och aprikoskaka ingredienser: sockerkaka 3 ägg 75 g finkornigt strösocker 75 g vanligt vetemjöl fyllning och dekoration 150 ml vispgrädde Socker efter smak 225 g jordgubbar 225 g aprikoser gör så här: 1 Dela aprikoserna på mitten och ta ut kärnan. Sjud i mycket lite vatten tills aprikoserna är mjuka, smaka av med socker.
 • Page 55 Notes...
 • Page 56: Norsk

  Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen...
 • Page 57 For vask av delene ser du Vedlikehold og rengjøring på side 70. innledning Takk for at du kjøpte denne Kenwood Cooking Chef-kjøkkenmaskinen. Vi håper du får glede av den i mange år. Kenwood har nesten 60 års erfaring og ekspertise i utvikling av våre kjøkkenmaskiner og deres store utvalg av tilbehør.
 • Page 58 Du legger kanskje også merke til at det statiske lyset begynner å blinke hvis blandefrekvensen økes. Du vil raskt finne ut at Kenwood Cooking Chef er lett å bruke og vil hjelpe deg med å gjøre daglig mattilbereding enkelt.
 • Page 59 Kenwood Cooking Chef festeåpninger åpning for høy hastighet åpning for middels hastighet åpning for sakte hastighet verktøyåpning mikseren deksel til åpning for middels/høy hastighet mikserhode deksel til åpning for sakte hastighet spak for åpning for sakte hastighet Cooking Chef-bolle hodeløftespak...
 • Page 60 kontrollpanel timer/temperaturdisplay minskningsknapp for timer økningsknapp for timer temperaturkontroll strømknapp/høy hastighet, knapp for pisk for høy temperatur hastighetskontroll timer/temperaturvelgerknapp temperaturindikatorlys bretteknapp indikatorlampe for hastighetskontroll...
 • Page 61 justere høyden på verktøyene Se på side 62 for hvordan du monterer mikseren. pisk, K-visp i rustfritt stål, røreverktøy For best ytelse bør pisken, K-vispen i stål og røreverktøyet nesten berøre bunnen av bollen . Om nødvendig justerer du høyden med skrunøkkelen som følger med.
 • Page 62 mikseren mikseverktøyene og noen av deres bruksområder K-visp Til å lage kaker, kjeks, bakverk, glasur, fyll og potetmos. pisk Til egg, krem, rører, gjærdeiger, marengs, ostekaker, mousse, suffleer. Ikke bruk pisken til tunge blandinger (f.eks. til kreming av smør og sukker) - da kan du skade den.
 • Page 63 hastighetskontroll Følgende hastigheter er bare en veiledning og vil variere avhengig av mengden og temperaturen på ingrediensene som blandes osv. Vri hastighetskontrollen med klokken for å velge hastighet fra "min" til "max". K-visp kreming av smør og sukker start på min og øk gradvis til "max". piske egg til kremete blandinger 4 - ‘max’.
 • Page 64 hint Noen oppskrifter, særlig de med høyt vanninnhold, vil ikke kunne nå en koketemperatur på over 100 °C (da dette er kokepunktet for vann). Når du legger til ingredienser i bollen under matlaging, senker du temperaturhastigheten og legger til ingrediensene sakte og jevnt. For å...
 • Page 65 display For din sikkerhet er mikseren utstyrt med 5 separate sikkerhetssensorer som er i bruk når du bruker mikseren i matlagingsmodus. Hvis mikseren slås på og en sikkerhetssensor aktiveres, viser timer-/temperaturdisplayet en feilmelding, f.eks. E:01. Denne følges av en pipelyd og mikseren vil ikke fungere. Kontroller følgende feilmeldinger: Feilmelding Beskrivelse...
 • Page 66 maksimale kapasiteter mørdeiger Melvekt: 910 g harde gjærdeiger Melvekt: 1,5 kg Total vekt: 2,4 kg myke gjærdeiger Melvekt: 2,6 kg Total vekt: 5 kg fruktkakeblanding Total vekt: 4,55 kg eggehviter matlagingsmodus 3 liter generelle hint Stopp miksingen og skrap nedover bollen med slikkepotten ofte. Egg i romtemperatur er best til visping.
 • Page 67 feilsøking for matlaging Problem Årsak Løsning Mikseren vil ikke fungere i varmemodusen og En av sikkerhetssensorene har blitt aktivert. Se tabellen for feilmeldinger på side 65. viser en feilmelding og gir et varselspip. Kontroller at hodet er senket og låst. Kontroller at alle åpningsdeksler er riktig montert.
 • Page 68 valgfritt tilbehør tilgjengelig For å kjøpe et vedlegg som ikke er inkludert i pakken, ser du service og kundestøtte. vedlegg vedleggskode flatt pastaverktøy AT970A ekstra pastatilbehør tagliatelle AT971A (ikke vist) brukes sammen tagliolini AT972A med AT970A trenette AT973A spaghetti AT974A pastaverktøy kommer med makaroni rigati-presse AT910...
 • Page 70 Tørk med en fuktig klut og tørk skikkelig. Aldri bruk slipemidler eller skarpe gjenstander til å rengjøre sensorene. service og kundetjeneste Dersom ledningen er skadet må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av Kenwood eller en autorisert Kenwood-reparatør. Hvis du trenger hjelp med å: bruke apparatet eller service eller reparasjoner kontakt forhandleren der du kjøpte apparatet.
 • Page 71 oppskrifter Se viktige punkter for brødbaking på side 66. hvitt brød hard gjærdeig ingredienser 1,36 kg hvetemel 15 ml salt 25 g fersk gjær eller 15 g / 20 ml tørrgjær + 5 ml sukker 750 ml varmt vann: 43 °C. Bruk et termometer eller tilsett 250 ml kokende vann i 500 ml kaldt vann.
 • Page 72 oppskrifter fortsetter jordbær- og aprikoskake ingredienser: gjærdeig 3 egg 75 g strøsukker 75 g hvetemel fyll og pynt 150 ml kremfløte Sukker etter smak 225 g jordbær 225 g aprikoser metode 1 Del aprikosene i to og fjern steinene. Kok dem forsiktig i veldig lite vann til de er myke og tilsett sukker etter smak.
 • Page 73 Notes...
 • Page 74: Suomi

  Lapsia tulee pitää silmällä sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.
 • Page 75 Kiitos tämän Kenwood Cooking Chef -keittiökoneen ostamisesta. Toivottavasti siitä on hyötyä monien vuosien ajan. Kenwood on lähes 60 vuoden kokemus keittiökoneiden ja niiden varusteiden kehittämisestä. Kenwood Chef - keittiökoneet ovat paljon enemmän kuin pelkkiä yleiskoneita. Cooking Chef -kehitystyössä Chef-yleiskoneen tunnettua monipuolisuutta on laajennettu lisäämällä siihen sekoituskulhon induktiokuumennustoiminto.
 • Page 76 Vilkkuminen loppuu, kun tarvittava lämpötila on saavutettu. Huomaa, että kun lisäät aineksia kulhoon, sininen merkkivalo alkaa taas vilkkua, sillä kylmät ainekset alentavat kulhon sisällön lämpötilaa. Valo alkaa vilkkua myös lisättäessä sekoitustaajuutta. Huomaat pian, että Kenwood Cooking Chef on helppo käyttää ja että se helpottaa ruoan päivittäistä valmistamista.
 • Page 77 Kenwood Cooking Chef työvälineiden kiinnityskolot suuren nopeuden kiinnityskolo normaalin nopeuden kiinnityskolo hitaan nopeuden kiinnityskolo työvälineen kiinnityskolo yleiskone normaalin ja suuren nopeuden kiinnityskolon kansi sekoitinpää hitaan nopeuden kiinnityskolon kansi hitaan nopeuden kiinnityskolon vipu cooking chef -kulho päänvapautusvipu nopeudensäädin ilmanvaihtoaukot kulhon jalusta / induktioalue tyhjennysaukko lämpötilan tunnistimet...
 • Page 78 ohjauspaneeli ajastin ja lämpötilan näyttö ajastuksen lyhentämispainike ajastuksen pidentämispainike lämpötilan säätö sykäys-/suurnopeus, painike korkeassa lämpötilassa käytettävää vatkainta varten nopeudensäädin ajastuksen ja lämpötilan valintapainike lämpötilan merkkivalo sekoituspainike nopeudensäätimen merkkivalo...
 • Page 79 työvälineiden korkeuden säätäminen Sivulla 80 kuvataan yleiskoneen kokoaminen. vispilä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu K-vatkain, sekoitustyöväline Vispilä, K-vatkain ja sekoitustyöväline toimivat tehokkaimmin, kun ne melkein koskettavat kulhon pohjaa . Voit tarvittaessa säätää korkeutta yleiskoneen mukana toimitetulla kiintoavaimella. Toimi seuraavasti: 1 Irrota pistoke pistorasiasta. 2 Kohota sekoitinpäätä...
 • Page 80 vatkain vatkaustyövälineet ja niiden käyttötarkoituksia K-vatkain Kakku-, keksi-, leivonnais- tai pasteijataikinoiden, täytteiden tai perunasoseen tekeminen. vispilä Kananmunien, kermavaahdon, rasvattomien vaahtojen, juustokakkutäytteen tai kohokastaikinan vatkaaminen. Älä vatkaa vispilän avulla paksuja seoksia, esimerkiksi sokeri- ja voivaahtoa, sillä se voi vaurioitua. taikinakoukku Vain hiivaa sisältävien taikinoiden vaivaamiseen. joustava vatkain korkeita Moneen käyttötarkoitukseen, esimerkiksi vanukkaiden, munakkaiden ja lämpötiloja varten...
 • Page 81 nopeudensäädin Seuraavat nopeudet ovat vain ohjeellisia. Ne vaihtelevat esimerkiksi sekoitettavien aineosien määrän ja lämpötilan mukaan. Kääntämällä nopeudenvalitsinta myötäpäivään voit valita nopeuden alueelta min–max. K-vatkain vaahdottaessasi rasvaa ja sokeria aloita min-nopeudella ja siirry max- nopeuteen vähitellen. kananmunien vaahdottaminen: 4 - max. esimerkiksi jauhojen tai hedelmien sekoittaminen: min - 1 vaahdottaessasi sokerikakkutaikinaa aloita min-nopeudella ja siirry max-nopeuteen vähitellen.
 • Page 82 Huomio: Kun ajastimen tai lämpötilan säätöpainiketta painetaan, ajastimen ja lämpötilan asetus vaihtelevat näytössä. 5 Voit pysäyttää sekoittamisen ja kuumentamisen palauttamalla nopeuden säätimen O-asentoon. Voit jatkaa toimintaa valitsemalla nopeuden. vihjeitä Joitakin ruokia (varsinkin runsaasti vettä sisältäviä) valmistettaessa lämpötila ei ylitä 100 °C, sillä...
 • Page 83 näyttö Yleiskoneessa on viisi erillistä turvatunnistinta. Ne toimivat kuumennettaessa ruokaa yleiskoneessa. Jos yleiskone on käynnissä ja turvatunnistin laukeaa, ajastimen ja lämpötilan näyttöön tulee virheilmoitus, esimerkiksi E:01. Lisäksi kuuluu äänimerkki ja yleiskone pysähtyy. Tarkista virheilmoituksen syy. Virheilmoitus Kuvaus Ratkaisu Sekoitinpää on nostettu ylös. Sulje sekoitinpää.
 • Page 84 ajastimen käyttäminen Voit käyttää ajastinta joko itsenäisesti tai yhdessä kuumennuksen kanssa. Jos aikaa ei aseteta, ajastin mittaa aikaa yhden sekunnin välein yleiskoneen toimiessa. Pisin käyntiaika on kolme tuntia. 1 Työnnä yleiskoneen pistoke pistorasiaan. Näytössä näkyy lyhyesti . Tämän jälkeen se tyhjenee ja virtamerkkivalo palaa 2 Paina painiketta + tai –.
 • Page 85 ongelmien ratkaiseminen ruokaa valmistettaessa Ongelma Ratkaisu Yleiskone ei kuumenna ruokaa. Näytössä Jokin turvatunnistin on lauennut. Virheilmoituksista on lisätietoja sivun 83 näkyy virheilmoitus ja laitteesta kuuluu taulukossa. äänimerkki. • Varmista, että sekoitinpää on lukittu ala- asentoon. • Varmista, että kaikki aukkojen kannet ovat oikein paikallaan.
 • Page 86 lisävarusteet Voit ostaa lisävarusteita ottamalla yhteyden asiakaspalveluun. lisälaite lisälaitteen koodi pastakone AT970A muut pastanvalmistuslaitteet tagliatelli AT971A (ei kuvassa), joita käytetään tagliolini AT972A yhdessä trenette AT973A AT970A-laitteen kanssa spagetti AT974A pastakone mukana maccheroni rigati -muotteja AT910 (12 valinnaista muottia ja keksimuotti voidaan kiinnittää) pyörivä...
 • Page 88 Pyyhi kostealla kankaalla ja kuivaa perusteellisesti. Älä puhdista tunnistimia hankausaineilla tai terävillä esineillä. huolto ja asiakaspalvelu Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyistä vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä Kenwood tai KenwoodIN valtuuttama huoltoliike. Jos tarvitset apua laitteen käyttämisessä tai laitteen huolto- tai korjaustöissä, ota yhteys laitteen ostopaikkaan.
 • Page 89 ruokaohjeita Sivulla 84 on tärkeitä tietoja leivän leipomisesta. vaalea leipä jäykkä hiivaa sisältävä taikina aineosat 1,36 kg vehnäjauhoja 15 ml suolaa 25 g tuoretta hiivaa tai 15 g (20ml) kuivahiivaa ja 1 tl sokeria 750 ml lämmintä vettä (43 °C). Käytä lämpömittaria tai lisää 250 ml kiehuvaa vettä...
 • Page 90 ruokaohjeet jatkoa mansikka-aprikoosigâteau aineosat: torttupohja 3 kananmunaa 75 g hienosokeria 75 g vehnäjauhoja täyte ja koristeet 150 ml vispikermaa Sokeria maun mukaan 225 g mansikoita 225 g aprikooseja ohjeet 1 Halkaise aprikoosit ja poista kivet. Keitä aprikoosinpuolikkaita varovaisesti erittäin pienessä vesimäärässä, kunnes ne pehmenevät. Lisää keitinveteen sokeria makusi mukaan.
 • Page 91 Notes...
 • Page 92: Türkçe

  (çocuklar dahil), cihazın kullanılışı hakkında açıklama almamış kişiler ve bilgi veya deneyimi eksik olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
 • Page 93 önce Parçaları yıkayın: bkz. ‘bakım ve temizlik’ sayfa 106. giriş Kenwood Cooking Chef Mutfak Makinesi’ni satın aldığınız için teşekkür ederiz, umarım uzun yıllar cihazdan memnun kalırsınız. Kenwood Mutfak Makineleri ve geniş eklenti seçeneklerini geliştirme konusunda neredeyse 60 yıllık bir deneyime ve uzmanlığa sahiptir.
 • Page 94 LED’in tekrar yanıp sönmeye başladığını görürsünüz. Karışımın yoğunluğu artarsa statik ışığın yanıp sönmeye başladığını görürsünüz. Kenwood Cooking Chef’inizin kullanımının ne kadar kolay olduğunu ve günlük yemek pişirme süreçlerinizi size ne kadar kolaylaştıracağını çabucak fark edeceksiniz.
 • Page 95 Kenwood Cooking Chef’inizi tanıyın ek çıkışlar yüksek hız çıkışı orta hız çıkışı düşük hız çıkışı alet soketi mikser orta/yüksek hız çıkış kapağı mikser kafası yavaş hızlı dış kapak düşük hız çıkışı kolu pişirme chef kasesi kafa - kaldırma kolu hız kontrolü...
 • Page 96 kontrol paneli zaman/sıcaklık göstergesi zamanlayıcı azaltma düğmesi zamanlayıcı azaltma düğmesi sıcaklık kontrol puls düğmesi/yüksek hız, yüksek sıcaklık çırpıcı düğmesi hız kontrolü zaman/sıcaklık seçim düğmesi sıcaklık lambası yanar ekleme düğmesi hız kontrol düğmesi...
 • Page 97 aletin yüksekliğini ayarlamak Mikserin montajı ile ilgili lütfen sayfa 98’a bakın. çırpıcı, paslanmaz çelik K çırpıcı, karıştırma aleti En iyi performans için çırpıcıyı, K çırpıcıyı ve karıştırma aleti neredeyse kasenin tabanına deymelidir. Gerekirse sağlanan anahtarı kullanarak yüksekliği ayarlayın. Şu şekilde: 1 Aleti fişten çekin.
 • Page 98 mikser mikser aletleri ve bazı kullanım şekilleri K-çırpıcı Kek, bisküvi, pasta ürünleri, kaplama, dolgu, ekler ve patates püresi yapmak için. çırpıcı Yumurta, krema, pasta hamuru, yağsız sünger kek, beze, cheesecake, mousse ve sufleler için. Çırpıcıyı yoğun karışımlarda kullanmayın (örn. yağ ve şeker kremalaştırma) -hasar verebilirsiniz.
 • Page 99 hız kontrolü Aşağıdakiler sadece rehberdir ve kasedeki karışımın ve karışan maddelerin miktarına ve sıcaklığına dayanarak farklılık gösterecektir. ‘Min’ ile ‘Maks’ arası hızları ayarlamak için hız kontrolünü saat yönünde çevirin. K-çırpıcı yağ ve şeker kremalaştırma en yavaşta başlar gittikçe ‘maks’a doğru hızlanır.
 • Page 100 Not: Zamanlayıcı/sıcaklık seçim düğmesine her basıldığında gösterge, zamanlayıcı göstergesi ile kase içeriğinin sıcaklığı arasında değişir. 5 Karıştırma ve ısıtma sürecini bekletmek veya durdurmak için hız kontrolünü kapalı ‘O’ pozisyonuna getirin. İşleme devam etmek için bir hız seçin. İp uçları Bazı tarifler, özellikle içeriğinde su miktarı fazla olanlar, 100°C’nin (suyun kaynama noktası) üzerinde bir pişirme sıcaklığına ulaşamazlar.
 • Page 101 Fişe takın ve çalıştırın. Eğer göstergede bu veya başka hata kodları görünmeye devam ederse Kenwood Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. g g e e r r i i s s a a y y ı ı m m z z a a m m a a n n l l a a y y ı ı c c ı ı s s ı ı n n ı ı n n k k u u l l l l a a n n ı ı m m ı ı...
 • Page 102 maksimum kapasiteler ince kenarlı pasta ürünleri Un ağırlığı: 910g yoğun maya hamuru Un ağırlığı: 1.5kg Toplam ağırlık: 2,4kg yumuşak maya hamuru Un ağırlığı: 2,6kg Toplam ağırlık: 5kg meyveli kek karışımı Toplam ağırlık: 4,55kg yumurta beyazı pişirme modu 3 litre genel ipuçları Karıştırmayı...
 • Page 103 pişirirken sorun giderme rehberi Problem Nedeni Çözüm Mikser ısıtma modunda çalışmaz, bir hata Güvenlik sensörlerinden biri tetiklendi. Sayfa 101’deki hata mesajları ile ilgili tabloya mesajı görüntüler ve bir uyarı için bir bip bakın. sesi çıkartır. Kafanın alçaltılmış ve kilitli olduğundan emin olun.
 • Page 104 opsiyonel ekler mevcuttur Paketinize ek alma dahil değildir, servis ve müşteri bakımını görün. Ek parçalar ek parça kodu düz makarna yapıcı AT970A ilave makarna ekleri tagliatelle AT971A (gösterilmiyor) birlikte kullanılır tagliolini AT972A AT970A ile trenette AT973A spagetti AT974A makarna yapıcı maccheroni rigati kalıp ile birlikte gelir AT910 (12 opsiyonel kalıp artı...
 • Page 106 Nemli bir bezle silin, sonra iyice kurulayın. Sensörleri temizlemek için asla çözücü temizleyiciler veya sivri araçlar kullanmayın. servis ve mü teri hizmetleri Kablo hasar görürse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından değiştirilmelidir. Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa: cihazınızın kullanımı...
 • Page 107 tarifler Ekmek yapımı ile ilgili önemli noktalar için sayfa 102’e bakın. beyaz ekmek yoğun maya hamuru malzemeler 1.36kg (3lb) güçlü sade un 15ml (3çk) tuz 25g (1oz) yaş maya; veya 15g/20ml (1Ğ2oz) kuru maya + 5ml (1çk) şeker 750ml (11Ğ4ölçek) ılık su: 43°C (110°F). Termometre kullanın veya 250 ml (9fl oz) kaynar suyu 500 ml (18fl oz) soğuk suya ekleyin 25g (1oz) domuz yağı...
 • Page 108 tariflerin devamı çilek ve kayısılı kremalı pasta malzemeler: sünger kek 3 yumurta 75g (3oz) toz şeker 75g (3oz) sade un dolgu ve dekorasyon 150ml (1/4ölçek) duble krema Tatlandırmak için şeker 225g (8oz) çilek 225g (8oz) kayısı yöntem 1 Kayısıları ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkartın. Çok az suyun içinde hafifçe pişirin, yumuşayıncaya kadar tatlandırmak için şeker ekleyin 2 Çilekleri yıkayın ve ikiye bölün.
 • Page 109 Notes...
 • Page 110 Ïesky před použitím tohoto zařízení Kenwood Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití. bezpečnost důležité upozornění – elektronické implantáty...
 • Page 111 než spotřebič zapojíte do sítě před prvním použitím Co je indukční vaření a na jakém principu funguje?
 • Page 113 Kenwood Cooking Chef...
 • Page 114 ovládací panel...
 • Page 115 šlehací metla, nerezový K-šlehač, míchadlo téměř šlehač pro vysoké teploty hnětací hák Během vaření musí být tepelný štít nasazen, v opačném případě robot nebude pracovat a na displeji se objeví chybový kód E:003.
 • Page 116 mixeru šlehací nástroje a příklady jejich použití jak používat mixer míchadlo Upozornění: impulsní tlačítko tlačítko pomalého zamíchání min sec...
 • Page 117 regulátor rychlosti šlehání tuku s cukrem na krém šlehání vaječných bílků do krémových směsí pomalé zamíchání/vmíšení mouky, ovoce dortové směsi vmíšení tuku do mouky šlehání tuku s cukrem na krém seškrábání zbytků směsi ze stěn nádoby (horký i studený obsah) sauté...
 • Page 118 tipy Některé pokrmy, zvláště takové, které obsahují vysoký podíl vody, nebude možné vařit při teplotě vyšší než 100°C (protože tato teplota je varný bod vody). Šlehání vysokou rychlostí při vysoké teplotě Tuto funkci je možné použít POUZE se šlehací metlou. Nepřekračujte maximální kapacitu 3 litrů a ujistěte se, že kruhový...
 • Page 119 displej Chybové hlášení Popis Řešení E:01 E:02 E:03 E:04 E:09 E:10 jak používat odpočítávání časomíry resetování časomíry...
 • Page 120 maximální objemy těsto na křehké pečivo tuhé kvasnicové těsto měkké kvasnicové těsto směs na biskupský chlebíček vaječné bílky režim vaření tipy pro výrobu chleba...
 • Page 121 Popis problému Příčina Řešení...
 • Page 122 volitelné doplňkové příslušenství strojek na ploché těstoviny AT970A AT971A AT972A AT973A AT974A strojek na těstoviny AT910 rotační kráječ AT643 lis na drobné plody AT644 multifunkční mlýnek AT950A multifunkční mlýnek AT955 mlýnek na zrní AT941A potravin AT647 struhadlo AT340 odšťavovač na citrusové plody AT312 mixer...
 • Page 124 údržba a čištění vývodu servis a údržba INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VÝROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMÊRNICE 2002/96...
 • Page 125 bílý chleba tuhé kvasnicové těsto sušené kvasnice čerstvé kvasnice: ostatní typy kvasnic: u bochníků u rohlíčků bílý chleba jemné kvasnicové těsto sušené kvasnice čerstvé kvasnice: ostatní typy kvasnic: u bochníků u rohlíčků...
 • Page 126 pokračování jahodový a meruňkový dort sněhové pusinky těsto na křehké pečivo Chilli marináda...
 • Page 127 Notes...
 • Page 128 Magyar a Kenwood-készülék használata előtt Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra! Biztonság Fontos megjegyzés – elektronikus orvosi implantátumok...
 • Page 129 Az áramcsatlakozóba való bedugaszolás előtt A használatba vétel előtt Mit jelent az Indukciós Főzés és hogyan működik?
 • Page 131 Ismerje meg a Kenwood Cooking Chef-et...
 • Page 132 vezérlő pult...
 • Page 133 habverő, rozsdamentes acél K habverő, keverőeszköz szinte magas hőmérsékletű rugalmas habverő tésztadagasztó A hőpajzsot főzés közben kell felszerelni, különben a mixer nem működik, és az E:03 hibakód jelenik meg.
 • Page 134 mixer keverési eszközök és néhány használati mód a mixerének használata keverő eszköz Fontos impulzus gomb bekeverő gomb min sec...
 • Page 135 sebességszabályozó zsíros és cukros krémek tojások felverése krémes keverékké bekeverés lisztbe, gyümölcsbe stb. a „minden egyben” torta zsír belemorzsolása a lisztbe zsíros és cukros krém a tál oldaláról mind a forró, mind a hideg keverékek lekaparása keverési beállítások FONTOS A melegítés csak akkor kezdődik, ha a sebességet kiválasztotta.
 • Page 136 Ötletek Egyes receptek, különösen nagy víztartalmú alkotóelemek esetén, nem érik el a 100°C feletti főzési hőmérsékletet (ez a víz forráspontja). Nagysebességű, magas hőmérsékletű habverő szabályozás E funkció CSAK habverővel használható. Nem lépheti túl a maximum 3 literes főzési kapacitást, és ügyelnie kell rá, hogy a kiömlés elleni védelem a helyén legyen.
 • Page 137 kijelző Hibaüzenet Leírás Megoldás E:01 E:02 E:03 E:04 E:09 E:10 A visszaszámlálási időkapcsoló használata...
 • Page 138 az időkapcsoló újraindítása maximális kapacitás csőben sült tészta sűrű élesztős tészta lágy élesztős tészta gyümölcstorta keverék tojásfehérje főzési mód általános tippek kenyérsütési szempontok...
 • Page 139 Probléma Megoldás...
 • Page 140 opcionális toldatok lapostészta-készítő AT970A AT971A AT972A AT973A AT974A a tésztakészítő AT910 roto ételvágó AT643 gyümölcsprés AT644 többfunkciós daráló AT950A többfunkciós daráló AT955 gabona daráló AT941A ételkészítő toldat AT647 szeletelő AT340 citromfacsaró AT312 keverőeszköz AT337 AT358 AT339 mini daráló AT320A folytonos gyümölcsléfacsaró AT641 fagylaltgép AT957A...
 • Page 142 Ápolás és karbantartás aljzaton szerviz és vevőszolgálat...
 • Page 143 A TERMÉK MEGFELELŐ MÓDON TÖRTÉNŐ HULLADÉKKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ FONTOS TUDNIVALÓK A 2002/96/EC IRÁNYELV ÉRTELMÉBEN...
 • Page 144 fehér kenyér, sűrű kelttészta csomag élesztőpor friss élesztő: más típusú élesztő: cipók tekercsek fehér kenyér, lágy kelttészta csomag élesztőpor friss élesztő: egyéb típusú élesztő: cipók tekercsek...
 • Page 145 folytatás Epres és sárgabarackos torta habcsók csőben sült tészta zöldpaprikás marinád...
 • Page 146 Polski przed użyciem urządzenia Kenwood Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i zachowaj je na wypadek potrzeby skorzystania z nich przyszłości. bezpieczeństwo obsługi ważne informacje dla osób posiadających wszczepione implanty elektroniczne...
 • Page 147 przed podłączeniem przed pierwszym użyciem Gotowanie indukcyjne – wprowadzenie...
 • Page 149 Kenwood Cooking Chef – podstawowe informacje...
 • Page 150 panel sterowania...
 • Page 151 trzepaczka, ubijak „K”, mieszadło prawie elastyczny ubijak do wysokiej temperatury końcówka do zagniatania ciasta Podczas gotowania musi być zamontowana osłona termiczna; w przeciwnym razie mikser nie będzie działać, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „E:03”.
 • Page 152 przybory do miksowania – przykłady zastosowań obsługa miksera mieszadło Uwaga przycisk pracy przerywanej...
 • Page 153 przycisk zagniatania min sec regulator prędkości ucieranie tłuszczu z cukrem łączenie jaj z utartymi składnikami dodawanie mąki, owoców itp. ciasta w proszku wcieranie tłuszczu do mąki ucieranie tłuszczu z cukrem zgarnianie gorących i zimnych mieszanych składników z boków miski smażenie warzyw w małej ilości tłuszczu, mieszanie risotto, polenty itp. funkcje mieszania UWAGA: Podgrzewanie nie rozpocznie się, jeżeli nie została wybrana jedna z prędkości.
 • Page 154 wskazówki Niektóre potrawy, szczególnie te o wysokiej zawartości wody, nie osiągną temperatury gotowania powyżej 100°C (jest to temperatura wrzenia wody). Przycisk ubijania na wysokich obrotach i w wysokiej temperaturze Powyższej funkcji można używać WYŁĄCZNIE przy zastosowaniu trzepaczki. Należy założyć osłonę przeciwrozpryskową...
 • Page 155 wyświetlacz kod błędu Opis Rozwiązanie E:01 E:02 E:03 E:04 E:09 E:10...
 • Page 156 korzystanie z funkcji odliczania w dół wyzerowywanie minutnika maksymalne pojemności kruche ciasto twarde ciasto drożdżowe miękkie ciasto drożdżowe mieszanka do keksa białka tryb gotowania wskazówki dotyczące pieczenia chleba...
 • Page 157 Problem Przyczyna Rozwiązanie • • • •...
 • Page 158 dodatkowe nasadki maszynka do makaronu płaskiego AT970A AT971A AT972A AT973A AT974A maszynka do makaronu AT910 obrotowa krajalnica do żywności AT643 wyciskarka do owoców AT644 wielofunkcyjna maszynka do mielenia AT950A wielofunkcyjna maszynka do mielenia AT955 młynek do ziaren AT941A nasadka do przetwarzania żywności AT647 szatkownica pro slicer/grater...
 • Page 160 konserwacja i czyszczenie wyjścia obsługa i ochrona konsumenta...
 • Page 161 UWAGI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2002/96/EC.
 • Page 162 chleb jasny twarde ciasto drożdżowe drożdże w proszku świeże drożdże inne rodzaje drożdży: bochenki w formach) bułki) chleb jasny miękkie ciasto drożdżowe drożdże w proszku świeże drożdże inne rodzaje drożdży bochenki w formach) bułki)
 • Page 163 ciąg dalszy tort truskawkowo-morelowy bezy kruche ciasto (do potraw w cieście) marynata chili...
 • Page 164 Slovenčina pred použitím zariadenia Kenwood Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie uschovajte ich pre budúcnosť. bezpečnosť dôležitá poznámka – elektronické zdravotnícke implantáty...
 • Page 165 pred zapojením do siete pred prvým použitím Čo je indukčné varenie a ako to funguje?
 • Page 167 Kenwood Cooking Chef...
 • Page 168 riadiaci panel...
 • Page 169 šľahač, metlička v tvare K z nehrdzavejúcej ocele, nástroj na premiešanie takmer ohybná metlička na použitie pri vysokej teplote hák na prípravu cesta Počas varenia musí byť založený tepelný štít, inak nebude robot fungovať a zobrazí sa chybový kód E:03.
 • Page 170 multifunkčný robot nástroje na spracovanie a ich možné použitie používanie multifunkčného robota nástroj na premiešanie Dôležité tlačidlo impulzov tlačidlo na primiešanie min sec...
 • Page 171 ovládač rýchlosti tuk na pečenie a cukor šľahanie vajec do krémových zmesí primiešanie do múky, ovocie atď. koláče „všetko v jednom“ vtieranie tuku do múky tuk na pečenie a cukor zoškrabovanie horúcich i studených zmesí z bočných stien nádoby opraženie zeleniny, miešanie rizota a polenty atď., nastavenia premiešania DÔLEŽITÉ...
 • Page 172 pokyny Pri niektorých receptoch, najmä pri tých s vysokým obsahom vody, nie je možné dosiahnuť teplotu varu nad 100 °C (keďže to je bod varu vody). Ovládač šľahania pri vysokej rýchlosti a vysokej teplote Táto funkcia sa SMIE používať len so šľahačom. Neprekračujte maximálny objem 3 litre pre varenie a zabezpečte, aby bol nasadený...
 • Page 173 displej Chybové hlásenie Popis Riešenie E:01 E:02 E:03 E:04 E:09 E:10 používanie odpočítavacieho časovača vynulovanie časovača...
 • Page 174 maximálne množstvá krehké pečivo ťažké kysnuté cesto ľahké kysnuté cesto zmes na biskupský chlebíček vaječné bielka režim varenia poznámky k príprave chleba...
 • Page 175 Problém Príčina Riešenie...
 • Page 176 dostupné voliteľné príslušenstvo nástavec na výrobu AT970A plochých cestovín AT971A AT972A AT973A AT974A nástavec na výrobu cestovín AT910 rotačný krájač potravín AT643 lis na ovocie AT644 multifunkčný mlynček potravín AT950A multifunkčný mlynček potravín AT955 mlynček na zrniečka AT941A kuchynský robot AT647 krájač/strúhadlo AT340...
 • Page 178 ošetrovanie a čistenie výstupe servis a starostlivosť o zákazníkov...
 • Page 179 DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA NA SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĹA EURÓPSKEJ SMERNICE 2002/96/EC.
 • Page 180 ťažké kysnuté cesto biely chlieb sušené droždie čerstvé droždie: iné typy droždia: bochníkov roliek ľahké cesto biely chlieb sušené droždie čerstvé droždie: iné typy droždia: bochníkov roliek...
 • Page 181 pokračovanie jahodovo-marhuľová torta snehové pusinky krehké pečivo čili marináda...
 • Page 182 під наглядом досвідченої людини, яка несе відповідальність за їх безпеку. Не залишайте дітей без нагляду і не дозволяйте їм гратися із приладом. Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації,...
 • Page 183 Вимийте всі частини: Див. розділ 'чищення та сервіс' на стор. 196. вступ Дякуємо вам за придбання кухонної машини Kenwood Cooking Chef. Ми сподіваємося, що ви будете з радістю користуватися нею довгі роки. Компанія Kenwood має майже 60-річний досвід розробки кухонних машин і різних насадок для них.
 • Page 184 індикатор знову почне мигтіти, оскільки холодні інгредієнти зменшать температуру вмісту ємності. Також ви помітите, що індикатор починає мигтіти при збільшенні швидкості помішування. Ви швидко навчитеся працювати з машиною Kenwood Cooking Chef і вона стане вашим незамінним помічником у приготуванні їжі.
 • Page 185 Ознайомтеся з вашим кухонним комбайном Kenwood Cooking Chef Гнізда для кріплення насадок високошвидкісний привід адаптер із середньою швидкістю обертання низькошвидкісний привід гніздо для встановлення насадок Міксер кришка адаптера середньої/високої швидкості обертання голівка міксера кришка низькошвидкісного приводу важіль керування низькошвидкісним приводом...
 • Page 186 Панель управління приладом дисплей-індикатор таймера/температури кнопка зменшення часу на таймері кнопка збільшення часу на таймері регулятор температури кнопка «Імпульсний режим»/висока швидкість, кнопка увімкнення жаростійкого віничка регулятор швидкості кнопка перемикання таймера/температури індикатор температури кнопка «лагідне перемішування» індикатор регулятора швидкості...
 • Page 187 Регулювання положення насадки Стосовно питань складання міксера, див. стор. 188. віничок, К-подібна насадка з нержавіючої сталі, мішалка Для кращого перемішування, віничок, К-подібна насадка й мішалка повинні майже торкатися дна чаші . При необхідності ви можете відрегулювати висоту за допомогою гайкового ключа, що входить до комплекту...
 • Page 188 міксер Насадки та їх призначення К-подібна збивачка Призначена для приготування тортів, печива, кондитерських виробів, цукрової пудри, начинок, еклерів і картопляного пюре. віничок Призначений для взбивання яєць, рідких кремів, опарного тіста без додавання жирів, тіста для безе, сирних пирогів, мусів і суфле. Не використовуйте...
 • Page 189 регулятор швидкості Нижче наведені зразкові показники швидкісних режимів, але вибір того або іншого режиму буде залежати від кількості й температури інгредієнтів, що перемішуються. Повертайте регулятор швидкості за годинниковою стрілкою, перемикаючи режими від ‘min’ («мінімальна швидкість») до ‘max’ («максимальна швидкість»).. К-подібна збивачка Жирний...
 • Page 190 4 Коли встановлена температура буде досягнута, індикатор температури стане горіти безперестанно. Однак, якщо під час готування температура зміниться, індикатор знову почне мигтіти, тим самим вказуючи на те, що міксер намагається підтримувати встановлену температуру (див. вступ на стор. 183). Якщо температура ємності перевищує 60°C, швидкість обмежується автоматично з метою безпеки, навіть...
 • Page 191 Вставте вилку в розетку та ввімкніть машину. Якщо ці або інші коди помилок продовжують з'являтися на екрані, зверніться в службу підтримки Kenwood. Використання таймера зворотного відліку Таймер можна використовувати як у режимі приготування їжі, так і поза цим режимом. Якщо час не...
 • Page 192 Скидання таймера 1 Скинути таймер можна шляхом одночасного натискання кнопок «+» і «–» (регулятор швидкості повинен перебувати в положенні ‘O’). Якщо машина перебувала в режимі паузи протягом 10 хвилин, екран і підсвічування перейдуть в «режим сну» і екран вимкнеться. Щоб вивести екран і індикатори з режиму сну, поверніть будь-який регулятор.
 • Page 193 Усунення несправностей під час готування Проблема Причина Рішення Міксер не працює в режимі нагрівання, Відключено один з давачів безпеки Див. таблицю з повідомленнями про помилки відображається повідомлення про на стор. 191. помилку й звучить попереджувальний Опустіть й заблокуйте голівку. сигнал. Правильно...
 • Page 194 Насадки, які можна придбати окремо Щоб придбати насадку, що не входить у комплект поставки, див. інформацію в розділі "Обслуговування покупців" Насадка Код насадки плоска макаронниця AT970A додаткові насадки для - тальятеллі AT971A макаронних виробів - тальоліні AT972A (не показано) використовується - тренетте...
 • Page 196 інструменти для чищення давачів. Обслуговування та ремонт Пошкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD. Якщо вам необхідна консультація з приводу: використання приладу або обслуговування, придбання запасних деталей або ремонту...
 • Page 197 Рецепти Важливі рекомендації стосовно випічки хліба знаходяться на стор.192. Білий хліб круте дріжджове тісто інгредієнти 1,36 кг. (3 фунти) звичайного борошна із сильною клейковиною 15 мл. (3 чайні ложки) солі 25 г (1 унція) свіжих дріжджів; або 15 г/20 мл. (1 2 унції) сухих дріжджів + 5 мл (1 чайна...
 • Page 198 Рецепти (продовження) Торт із полуницею й абрикосами Інгредієнти: тісто 3 яйця 75 г. (3 унції) цукрової пудри 75 г. (3 унції) звичайного борошна Начинка й прикраса 150 мл. (1/4 пінти) подвійних вершків Цукор за смаком 225 г. (8 унцій) ягід полуниці 225 г.
 • Page 199 ° F W ± ∑ U...
 • Page 208 min sec...
 • Page 216 HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH KW00800146/2...