Download  Print this page

Suomi - Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi
ennen kuin ryhdyt käyttämään
tätä Kenwood-kodinkonetta
G
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä
ne myöhempää tarvetta varten.
G
Poista pakkauksen osat ja
mahdolliset tarrat.
turvallisuus
G
Kytke virta pois ja irrota pistotulppa
pistorasiasta:
ennen osien kiinnittämistä tai
G G
irrottamista
G G
käytön jälkeen
G G
ennen puhdistusta.
G
Älä anna sekoittimella
varustetun jalustan tai sen
pohjan kastua. Kuivaa
perusteellisesti ennen
käyttämistä.
G
Älä täytä astiaa liian täyteen, sillä
kuuma neste voi roiskua sekoituksen
aikana.
G
Älä koskaan anna moottoriosan,
virtajohdon tai pistotulpan kastua.
G
Älä työnnä käsiä tai työvälineitä
sekoitusastiaan, kun se on kiinnitetty
moottoriosan päälle.
G
Älä koskaan käytä vioittunutta
konetta. Vie se tarkastettavaksi tai
korjattavaksi: katso ohjeet kohdasta
'huolto ja käyttökysymykset'.
G
Käytä vain valtuutetulta Kenwood-
kauppiaalta hankittuja lisälaitteita.
G
Älä koskaan jätä konetta päälle ilman
valvontaa.
G
Odota, että sekoitin on pysähtynyt
kokonaan, ennen kuin irrotat
sekoitusastian moottoriosasta.
G
Älä käytä laitetta, jos sekoitusastia
on tyhjä.
G
Käytä laitetta vain kannen ollessa
paikoillaan.
G
Käytä vain toimitettua moottoriosaa
ja pidä se puhtaana ja kuivana.
G
Ole varovainen, sillä laite kuumenee
käytön aikana. Suojaa kädet aina
ennen kannen irrottamista.

Suomi

G
Älä päästä pieniä lapsia laitteen
lähelle, äläkä anna liitosjohdon
roikkua työtason yli – pieni lapsi voi
tarttua siihen ja vetää laitteen alas.
G
Ole varovainen juodessasi, sillä
juomat ovat kuumia.
G
Pidä kuumat juomat poissa lasten
ulottuvilta.
G
Älä juo, jos sinulla on vauva sylissä.
Jos ojennat juoman jollekin,
varmista, ettei alapuolella ole lasta.
G
Älä anna lasten tai
toimintarajoitteisten henkilöiden
käyttää laitetta ilman valvontaa.
G
Älä anna lasten käyttää tai leikkiä
laitteella.
G
Käytä laitetta ainoastaan sille
tarkoitettuun kotitalouskäytöön.
Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen,
jos laitetta on käytetty väärin tai näitä
ohjeita ei ole noudatettu.
ennen liittämistä
verkkovirtaan
G
Varmista, että koneen pohjassa
esitetty jännite vastaa käytettävän
verkkovirran jännitettä.
G
Kone täyttää Euroopan
talousyhteisön direktiivin 89/336/EEC
vaatimukset.
ennen ensimmäistä
käyttökertaa
1 Pese osat: katso ohjeet kohdasta
'puhdistus'.
2 Kierrä ylimääräinen virtajohto laitteen
alapuolelle johtopesään.
selitykset
kansi
kannu
hana
sekoittimella varustettu jalusta
voimansiirto
moottori
lämmitysajastin (enintään 10
kupilliselle)
lämpimänäpitopainike
vaahdotuspainike
virta-/valmiustilapainike
harja
42

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series