Download  Print this page

Nederlands - Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

Vouw vóór het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit
voordat u uw Kenwood-
apparaat gebruikt:
G
Lees deze instructies zorgvuldig
door en bewaar ze voor toekomstig
gebruik.
G
Verwijder alle verpakking en labels.
veiligheid
G
Schakel de blender uit en trek de
stekker uit het stopcontact:
voordat u onderdelen aanbrengt
G G
of verwijdert;
G G
na gebruik;
G G
vóór reiniging.
G
Dompel de
basis/roerbladconstructie
nooit onder en voorkom dat
de onderkant nat wordt. Voor
gebruik goed afdrogen.
G
Niet te ver vullen, omdat anders
tijdens het mengen hete vloeistof uit
de beker kan spatten.
G
Laat het motorblok, het snoer en de
stekker nooit nat worden.
G
Nooit handen of gereedschap in de
beker steken wanneer hij op het
motorblok staat.
G
Gebruik nooit een beschadigd
apparaat. Laat mankementen
nakijken of repareren: zie paragraaf
'klantenservice'.
G
Gebruik nooit een niet-goedgekeurd
hulpstuk.
G
Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter.
G
Wacht eerst totdat de mesjes
helemaal zijn gestopt voordat u de
beker van het motorblok af haalt.
G
De machine niet met een lege beker
aanzetten.
G
Gebruik de machine alleen als het
deksel op zijn plaats zit.
G
Gebruik alleen het meegeleverde
motorblok en houd het schoon en
droog.
G
Pas op, het apparaat wordt tijdens
het gebruik heet. Verwijder de deksel
altijd met de plastic vingergreep.

Nederlands

G
Houd kleine kinderen uit de buurt
van de machine en zorg dat het
snoer nooit overhangt – een klein
kind kan de machine aan het snoer
meetrekken.
G
Wees voorzichtig. De vloeistof is
heet.
G
Houd hete drankjes uit de buurt van
kinderen.
G
Niet drinken als u een baby
vasthoudt. Als u een drankje aan
iemand overhandigt, zorg dat u niet
over een kind hoeft te reiken.
G
Lichamelijk of verstandelijk zwakke
personen mogen dit apparaat nooit
zonder toezicht gebruiken.
G
Laat kinderen nooit het apparaat
bedienen of er mee spelen.
G
Gebruik het apparaat alleen voor het
huishoudelijke gebruik waarvoor het
is bedoeld. Kenwood kan niet
aansprakelijk worden gesteld in het
geval dat het apparaat niet correct is
gebruikt, of waar deze instructies
niet worden opgevolgd.
voordat u de stekker in het
stopcontact steekt
G
Controleer of de netspanning
overeenkomt met de waarde
vermeld op de onderzijde van het
apparaat.
G
Dit apparaat voldoet aan EG-richtlijn
89/336/EEG.
voordat u de machine voor het
eerst gebruikt
1 Was de onderdelen: zie
'schoonmaken'.
2 Wikkel de rest van het snoer rond
het snoeropslagelement onderaan
de machine.
6

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series