Download  Print this page

Türkçe - Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
Kenwood cihazınızı kullanmadan
önce
G
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
gelecekteki kullanımlar için
saklayın.
G
Tüm ambalajları ve etiketleri
çıkartın güvenlik.
güvenlik önlemleri
G
Aygıtın parçalarını takarken ya da
çıkarırken, kullanımdan sonra ve
temizlemeden önce çalışmasını
durdurunuz ve fişini prizden çekiniz.
G G
Aygıt güç biriminin üzerinde
olduòu zaman elinizi ve
takacaòınız diòer parçaları
öòütücüden uzak tutunuz.
G G
Bıçaklar çok keskindir. Bu
yüzden bıçaklara elinizle
dokunmayınız.
G G
Çocukların ya da engelli ki...ilerin
bu aygıtı kullanmalarına izin
vermeyiniz ya da denetim altında
kullanmalarına izin veriniz.
G
Taban/kürek tertibatını asla suya
sokmayın veya altının
ıslanmasına izin vermeyin.
Kullanmadan önce iyice
kurulayın.
G
Karıştırma işlemi sırasında sıcak
sıvı sıçrayabileceğinden aşırı
doldurmayın.
G
Aygıtın güç birimini, elektrik
kordonunu ve fişini ıslak yerlere
değdirmeyiniz.
G
Kadeh güç ünitesinde iken ellerinizi
ve aletleri kadehden uzak tutun.
G
Hasarlı aygıtları hiçbir zaman
kullanmayınız. Hasarlı aygıtları
denetimden geçirtiniz ya da
onarıma gönderiniz. Bunun için
'hizmet' bölümüne bakınız.
G
Yetkili üretici tarafından üretilmeyen
ek parçaları hiçbir zaman
kullanmayınız.
G
Aygıtı kullanırken hiçbir zaman
başından ayrılmayınız.
G
Kadehi güç ünitsinden çıkarırken,
çark tamamen duruncaya kadar
bekleyiniz
Türkçe
G
Kadeh boş iken cihazı
çalıştırmayın.
G
Cihazı sadece kapağı yerinde iken
çalıştırın.
G
Sadece verilen güç ünitesini
kullanın, kuru ve temiz tutun.
G
Çalışma sırasında cihazın
ısınacağını unutmayın. Kapağı her
zaman plastik parmak tutamaklarını
kullanarak kaldırın.
G
Küçük yaştaki çocukları cihazdan
uzak tutun ve kabloyu asla çalıştığınız
yüzeyin kenarına getirmeyin - küçük
yaştaki bir çocuk kablodan çekerek
cihazı yere düşürebilir.
G
Sıvıları içerken dikkatli olun, çünkü
sıcaktır.
G
Sıcak içecekleri çocukların
erişemeyeceği bir yerde tutun.
G
Bebeğinizi tutarken içmeyin. Birisine
içecek götürürken, çocuğun içeceğin
altında olmadığından emin olun.
G
Hastaların gözetim altında olmadan bu
cihazı kullanmalarına izin vermeyin.
G
Çocukların bu cihazı kullanmalarına
ya da bu cihazla oynamalarına izin
vermeyin.
G
Bu cihazı sadece iç mekanlarda
kullanım alanının olduğu yerlerde
kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz
kullanımlara maruz kaldığı ya da bu
talimatlara uyulmadığı takdirde hiç
bir sorumluluk kabul etmez.
aygıtın fişini prize takmadan
önce
G
Aygıtın altında belirtilen elektrik
voltajının evinizdeki voltajla aynı
olduğundan emin olunuz.
G
Bu aygıt, 89/336/EEC Avrupa
Ekonomik Birliği Yönergesi
gereklerine uygundur.
ilk kez kullanmadan önce
1 parçaları yıkayın: Bkz. 'temizlik'.
2 Fazla uzun olan kabloyu cihazın
altında bulunan kablo saklama
yerinin çevresine sarın.
46

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series