Download  Print this page

Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual page 36

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

rengöring
G
Stäng alltid av enheten, dra ut
sladden och plocka isär den innan
du gör ren den.
G
Var försiktig när du tar i
basdelen/omröraren, den kan vara
varm.
G
Låt aldrig undersidan av
basdelen/omröraren bli våt.
G
Låt aldrig kraftenheten, sladden eller
kontakten bli våta.
G
Efter användning ska du tömma
bägaren och skölja den noggrant
med rent vatten innan du skruvar
loss basdelen/omröraren.
G
Diska alltid direkt efter användning.
Låt inte maten torka fast i bägaren.
Då blir det svårt att diska den. Om
mat av misstag torkat fast i bägaren,
lösgör du den genom att fylla
bägaren med 1,25 liter vatten och
starta apparaten med
uppvärmningstimern i läget för 10
koppar.
G
Maskindiska inte några delar.
G
Plocka regelbundet isär kranen och
gör ren delarna noga.
basdel/omrörare
Sänk aldrig ned i vatten och låt inte
undersidan bli våt.
Ta bort basdelen/omröraren från
bägaren.
G
Torka av den over ytan och
omröraren med den fuktig trasa med
diskmedel, och torka sedan med en
ren trasa och torka torrt. Använd den
medföljande borsten för att ta bort
rester som sitter fast. Använd inte
nötande rengöringsmedel.
kraftenheten
G
Torka med en fuktig trasa och torka
efter med en torr.
lock, bägare
Diska för hand, skölj väl med rent
vatten och torka.
rengöring av kranen
Ta loss kranenheten från bägaren
och lägg den i blöt i varmt diskvatten
med ventilen öppen
skölj och torka. Diska och torka
bägaren och sätt tillbaka kranen. Se
till att tätningarna kommer rätt på
bägaren
.
isärplockning av kranen
1 Skruva bort serveringsspaken
2 Diska alla delarna och torka dem
noga.
3 Sätt ihop kranen igen.
service och kundtjänst
G
Om sladden är skadad måste den,
av säkerhetsskäl, bytas ut av
KENWOOD eller av en auktoriserad
KENWOOD-reparatör.
Om du behöver hjälp med:
G
Att använda din Choco Latte Deluxe
G
Service eller reparationer
Kontakta återförsäljaren som du
köpte Choco Latte Deluxe av.
36
. Diska noga,
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series