Download Print this page

Rengjøring Og Stell - Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Etter blanding kan det hende at
noen drikker ikke er helt jevne på
grunn av frø eller konsistensen på
ingrediensene.
Noen drikker skiller seg når de blir
stående, og derfor er det best å
drikke dem med en gang. Drikker
som har skilt seg, bør røres før du
drikker dem.
viktig
Aldri bland mer enn maksimal
kapasitet på 1500 ml slik som
merket av på begeret.
Aldri bland tørre ingredienser (f.eks.
krydder, nøtter) eller kjør
hurtigmikseren når den er tom.
Ikke bruk hurtigmikseren som
oppbevaringsboks. Den skal være
tom før og etter bruk.
Noen væsker, f.eks. melk, øker i
volum og skummer når de blandes,
så ikke overfyll enheten og sørg for
at lokket sitter riktig på plass.
For å sørge for lang levetid for
hurtigmikseren, kjører du den aldri
kontinuerlig i mer enn 60 sekunder.
Aldri bland mat som har blitt til en
fast masse ved frysing. Del den opp
før du legger den i begeret.
rengjøring og stell
Slå alltid av, dra ut kontakten og
demonter før rengjøring.
La aldri strømenheten, ledningen
eller kontakten bli våte.
Tøm begeret før du skrur av
bladenheten.
Vask alltid øyeblikkelig etter bruk.
Ikke la mat tørke i begeret da dette
vil gjøre det vanskelig å få rent.
Ikke vask noen av delene i
oppvaskmaskin.
Demonter kranen jevnlig og rengjør
delene skikkelig.
Hurtigmikseren
Før du demonterer hurtigmikseren,
fyller du begeret halvveis med varmt
vann. Sett på lokket og rørepinnen
og plasser den deretter på
strømenheten. Slå på til lav ' ' og
mens enheten kjøres, åpner du
kranen og lar vannet tømmes i en
beholder for å rengjøre ventilen.
Dette kan gjentas til vannet som
kommer ut, er rent. Hvis det trengs
ytterligere rengjøring, demonterer du
enheten først.
strømenhet
Vask med en fuktig klut og la den
tørke.
Dytt overflødig ledning inn i baksiden
av strømenheten.
bladenhet
1 Fjern og vask tetningsringen.
2 Ikke ta på de skarpe bladene. Børst
dem rene med varmt såpevann og
skyll dem skikkelig i springen.
Ikke legg bladet i vann.
3 La det tørke opp ned og utenfor
barns rekkevidde.
beger, lokk, deksel og
rørepinne
Vask for hånd, skyll med rent vann
og la tørke.
rengjøre kranen
Fjern kranen fra begeret og legg den
i varmt såpevann med åpen ventil
.
Vask nøye før du skyller og tørker.
Vask og tørk begeret før du setter på
plass kranen for å sørge for at
tetningen er riktig plassert på
begeret
demontere kranen
1 Skru av håndtaket fra kranen
Ikke fjern det gjennomsiktige
plastdekselet fra kranen.
2 Vask komponentene før de skylles
og tørkes skikkelig.
3 Monter enheten igjen ved å følge
prosedyren over i motsatt rekkefølge.
57
.
.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series