Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 128

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
kap, kapak , kapak ve karıştırıcı
Elle yıkayın, temiz suyla durulayın
sonra kurutun.
musluğun temizlenmesi
Musluk tertibatını kaptan sökün,
musluğu vanası açık bir şekilde
sabunlu sıcak suya batırın
Dikkatlice yıkayın, durulayın sonra
kurulayın.
Kabı yıkayıp kuruladıktan sonra
musluğu sızdırmazlığın kap
üzerinde doğru pozisyona
geldiğinden emin olarak yerleştirin
.
musluğun sökülmesi
1 Musluk kolunu musluk gövdesinden
çevirerek sökün
üzerindeki şeffaf plastiği
çıkartmayın.
2 Bileşenleri yıkayın, durulayın ve
dikkatlice kurulayın.
3 Yukarıdaki prosedürü tersine
uygulayarak üniteyi yeniden
birleştirin.
servis ve müşteri
hizmetleri
Kablo hasar görmüşse, güvenlik
nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili
bir KENWOOD tamircisi tarafından
değiştirilmelidir.
Aşağıdakilerle ilgili yardıma
ihtiyacınız olursa:
cihazınızın kullanımı veya
servis veya tamir
Cihazınızı satın aldığınız yerle
bağlantı kurun.
Kenwood tarafından İngiltere'de
dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
Çin'de üretilmiştir.
.
. Tertibatın
ÜRÜNÜN AT DİREKTİFİ 2002/96/AT
İLE UYUMLU OLARAK DOĞRU
ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ
İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ.
Kullanım ömrünün sonunda ürün
evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık
toplama merkezine veya bu hizmeti
sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev
aletlerinin ayrı bir şekilde atılması
çevre üzerindeki olası negatif etkileri
azaltır ve aynı zamanda mümkün olan
malzemelerin geri dönüşümünü
sağlayarak önemli enerji ve kaynak
tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı
olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak
amacıyla üzeri çarpı ile işaretlenmiş
çöp kutusu resmi kullanılmıştır.
128

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series