Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 56

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
deler
rørepinne
deksel
lokk
beger
håndtak
kranmontering - kranhåndtak
kranmontering - kran
tetningsring
blad
strømenhet
rom til oppbevaring av ledning
slik bruker du
hurtigmikseren
(smoothie blender)
1 Fest tetningsringen over bladet.
2 SB260-serien
Skru bladet på begeret.
SB270-serien
Du fester bladet på begeret ved å
stille
-symbolet på bladet på linje
med
-symbolet på begeret. Vri
deretter til
plass.
3 Skru kranen på begeret. Kontroller at
påfyllingskranens håndtak er i av-
posisjonen
4 Plasser begeret på strømenheten.
5 Hell de flytende ingrediensene i
begeret.
Dette inkluderer frukt (ikke frossen),
fersk yoghurt, melk og fruktjuice.
Dette kan helles i begeret til nivået
som er markert med LIQUIDS
(væske) for enten 2 eller 4 porsjoner.
6 Legg iskrem eller frosne ingredienser
i begeret.
Dette inkluderer frossen frukt,
frossen yoghurt, iskrem eller isbiter.
Disse kan legges i opptil nivået
som er markert med FROZEN
INGREDIENTS (frosne ingredienser)
for tilsvarende antall porsjoner.
-symbolet for å låse på
.
7 SB260-serien
Skru lokket på begeret.
SB270-serien
Dytt lokket på begeret.
8 Enten dytt dekselet inn i lokket eller
plasser rørepinnen i hullet.
Rørepinnen kan brukes når du
blander tykke blandinger eller når
store mengder frosne ingredienser
med flytende væske brukes.
9 Koble til. (SB270-serien -
grunnenheten lyser).
10 Trykk på lav ' '-knappen i opptil 30
sekunder for å starte
mikseprosessen, og trykk deretter
på høy ' '-knappen. Bland
ingrediensene til konsistensen er
jevn.
Bruk rørepinnen ved å bevege den i
retning mot urviseren.
11 Plasser et glass under kranen, trykk
på lav ' '-knappen og dra håndtaket
til påfyllingskranen fremover.
Du kan få ut tynnere drikker uten å
måtte slå på strømenheten.
Bruk rørepinnen til å hjelpe deg når
du skal få ut tykkere drikker.
For å få ut siste rest av en tykk
smoothie, fyller du på med et par
spiseskjeer væske for å øke flyten.
Når glasset er fullt, slår du av
enheten og slipper håndtaket. Koble
fra etter bruk.
ELLER
Sett til ' ', ta ut begeret og hell ut
drikken. Koble fra etter bruk.
hint
Hvis du vil ha en tynnere smoothie,
tilsetter du mer væske.
For å lage en tykkere smoothiedrikk,
tilsetter du flere frosne ingredienser,
men ikke overstig grensen for frosne
ingredienser som er markert på
begeret.
Før du setter på lokket, dytter du de
faste ingrediensene ned i de flytende
med rørepinnen.
Bruk pulsfunksjonen P til å starte og
stoppe strømenheten for å
kontrollere drikkens konsistens.
Vær forsiktig siden denne automatisk
velger den høyeste hastigheten og
kan føre til at drikken kastes oppover
sidene og lokket til begeret.
56

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series