Download Print this page

Rengjøring Og Stell - Kenwood SB320 series Instruction Manual

Smoothie blender
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Etter blanding kan det hende at
noen drikker ikke er helt jevne på
grunn av frø eller konsistensen på
ingrediensene.
Noen drikker skiller seg når de blir
stående, og derfor er det best å
drikke dem med en gang. Drikker
som har skilt seg, bør røres før du
drikker dem.
viktig
Aldri bland mer enn maksimal
kapasitet som er merket av på
begeret.
Aldri bland tørre ingredienser (f.eks.
krydder, nøtter) eller kjør
hurtigmikseren når den er tom.
Ikke bruk hurtigmikseren som
oppbevaringsboks. Den skal være
tom før og etter bruk.
Noen væsker, f.eks. melk, øker i
volum og skummer når de blandes,
så ikke overfyll enheten og sørg for
at lokket sitter riktig på plass.
For å sørge for lang levetid for
hurtigmikseren, kjører du den aldri
kontinuerlig i mer enn 60 sekunder.
Aldri bland mat som har blitt til en
fast masse ved frysing. Del den opp
før du legger den i begeret.
rengjøring og stell
Slå alltid av, dra ut kontakten og
demonter før rengjøring.
La aldri strømenheten, ledningen
eller kontakten bli våte.
Tøm begeret før du skrur av
bladenheten.
Vask alltid øyeblikkelig etter bruk.
Ikke la mat tørke i begeret da dette
vil gjøre det vanskelig å få rent.
Ikke vask forseglingsringen, kranen
eller bladet i oppvaskmaskin.
Demonter kranen og rengjør delene
skikkelig etter hver bruk.
Hurtigmikseren
Før du demonterer hurtigmikseren
(Smoothie Blender), fyller du begeret
halvveis med varmt vann. Sett på
lokket og rørepinnen og plasser den
deretter på strømenheten. Trykk på
hastighet ' ' og mens enheten
kjøres, åpner du kranen og lar
vannet tømmes i en beholder for å
rengjøre ventilen. Dette kan gjentas
til vannet som kommer ut, er rent.
strømenhet
Vask med en fuktig klut og la den
tørke.
bladenhet
1 Fjern og vask tetningsringen.
2 Ikke ta på de skarpe bladene. Børst
dem rene med varmt såpevann og
skyll dem skikkelig i springen.
Ikke legg bladet i vann.
3 La det tørke opp ned og utenfor
barns rekkevidde.
beger, lokk, deksel og
rørepinne
Vask for hånd, skyll med rent vann
og la tørke.
rengjøre kranen
1 Skru kranen av begeret.
2 Demonter kranen ved å skru av
kranhåndtaket fra kranen
fjern de hvite plastdelene på
enheten.
3 Vask komponentene før de skylles
og tørkes skikkelig.
4 Monter enheten igjen ved å følge
prosedyren over i motsatt rekkefølge.
5 Sett kranen på begeret igjen og sørg
for at forseglingene er riktig plassert
på begeret
55
. Ikke
.

Advertisement

Table of Contents
loading