Download Print this page

Konserwacja I Czyszczenie - Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
konserwacja i
czyszczenie
Przed przystąpieniem do
czyszczenia mikser należy
wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazda
sieciowego i rozmontować
urządzenie.
Nie wolno dopuszczać do
zamoczenia podstawy zasilającej,
przewodu sieciowego lub wtyczki.
Przed odkręceniem ostrzy dzbanek
należy opróżnić.
Po użyciu natychmiast umyć. Nie
dopuścić, by składniki zaschły na
dzbanku i jego częściach, ponieważ
utrudnia to czyszczenie.
Części miksera nie nadają się do
mycia w zmywarce do naczyń.
Kranik należy regularnie rozkręcać i
dokładnie myć wszystkie części.
zespół miksujący
Przed rozmontowaniem miksera,
dzbanek należy napełnić do połowy
ciepłą wodą. Założyć pokrywę i
mieszadło, a następnie umieścić na
podstawie zasilającej. Nacisnąć
przycisk wolnych obrotów ' ', a
następnie, w trakcie pracy,
otworzyć kranik i pozwolić, by woda
spłynęła do podstawionego pod
kranik pojemnika, oczyszczając w
ten sposób zawór. Czynność
można potarzać do momentu, aż
spływająca woda będzie czysta.
Jeżeli konieczne jest dalsze
czyszczenie, należy najpierw
rozmontować urządzenie.
podstawa zasilająca
Wytrzeć wilgotną szmatką, a
następnie wysuszyć.
Zbyt długi przewód można schować
w znajdującym się z tyłu podstawy
zasilającej schowku.
zespół ostrzy
1 Zdjąć i wypłukać pierścień
uszczelniający.
2 Nie dotykać ostrzy. Należy je
oczyścić szczoteczka i gorącą
wodą z płynem do naczyń, a
następnie dokładnie opłukać pod
bieżącą wodą. Nie zanurzać
zespołu ostrzy w wodzie.
3 Pozostawić zespół ostrzy do
wyschnięcia do góry nogami, w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
dzbanek, pokrywa, zakrywka,
mieszadło
Umyć ręcznie, opłukać czystą wodą
i wysuszyć.
czyszczenie kranika
Zdjąć zespół nalewający z dzbanka
i zamoczyć kranik w gorącej wodzie
z płynem do naczyń. Zawór kranika
pozostawić otwarty
umyć, opłukać i wysuszyć. Umyć i
wysuszyć dzbanek, a następnie
założyć zespół nalewając z
powrotem na dzbanek, pamiętając,
by prawidłowo umieścić uszczelkę
dzbanku
demontaż kranika
1 Odkręcić dźwignię od kranika
Nie zdejmować z zespołu
nalewającego przezroczystej,
plastykowej osłony.
2 Umyć, wypłukać i dokładnie
wysuszyć części.
3 Ponownie złożyć wykonując
powyższe czynności w odwrotnej
kolejności.
serwis i punkty obsługi
klienta
Ze względów bezpieczeństwa
uszkodzony przewód musi zostać
wymieniony przez pracownika firmy
KENWOOD lub upoważnionego
przez firmę KENWOOD zakładu
naprawczego.
Pomocy w zakresie:
użytkowania urządzenia lub
czynności serwisowych bądź
naprawczych
udziela punkt sprzedaży, w którym
zakupiono urządzenie.
Zaprojektowała i opracowała firma
Kenwood w Wielkiej Brytanii.
Wyprodukowano w Chinach.
120
. Dokładnie
.
.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series