Download Print this page

Údržba A Čištění - Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Když je sklenice plná, vypněte a
pusťte páčku kohoutu. Po
dokončení používání odpojte
přístroj z elektrické zásuvky.
NEBO
Mixér vypněte ' ', sejměte nádobu
a servírujte nápoj. Po dokončení
používání odpojte přístroj z
elektrické zásuvky.
tipy
Chcete-li připravit řidší koktejlový
nápoj, přidejte více tekutiny.
Pokud chcete hustší ovocný nápoj,
přidejte více zmrzlých přísad, ale
nepřekračujte mez označenou pro
zmrzlé přísady na nádobě.
Před nasazením víka zatlačte tuhé
složky pomocí míchadla.
Zapínáním a vypínáním pohonné
jednotky pomocí tlačítka 'P' upravte
hustotu nápoje. Postupujte opatrně,
protože tímto tlačítkem se
automaticky vybírá vyšší rychlost a
může způsobit vystříknutí obsahu
na boční strany nádoby a na víko.
Po namixování nemusí být některé
nápoje zcela jemné. Je to
způsobeno semínky nebo vláknitou
strukturou složek.
Některé nápoje se při stání usazují,
je tudíž nejlepší je vypít ihned po
přípravě. Usazené nápoje by se
před pitím měly promíchat.
důležité
Nikdy nemixujte větší než
maximální množství 1500 ml
uvedené na nádobě.
Je zakázáno v mixéru míchat
suroviny za sucha (tzn. koření nebo
ořechy) nebo používat jemný mixér
bez obsahu.
Nepoužívejte mixér jako nádobu na
skladování. Před i po použití jej
ponechávejte prázdný.
Některé tekutiny při mixování
zvětšují svůj objem a vytvářejí
pěnu, například mléko, nikdy je
tedy nepřeplňujte a zkontrolujte,
zda je víko nasazeno správně.
Chcete-li zajistit dlouhou životnost
mixéru, nikdy jej nenechávejte bez
přerušení běžet déle než 60 vteřin.
Nikdy nemixujte potraviny, které při
zmrazení ztuhly do kompaktního
kusu. Před přidáním do mixovací
nádoby je vždy rozmělněte.
údržba a čištění
Před čištěním vždy přístroj vypněte,
odpojte od napájecí sítě a
rozeberte.
Nikdy nenechte hnací jednotku,
napájecí kabel nebo zástrčku
navlhnout.
Před vyšroubováním mixovací
nádoby z nožové jednotky nádobu
vždy vyprázdněte.
Okamžitě po použití ji umyjte.
Nenechte potraviny přischnout v
mixovací nádobě, protože to
značně komplikuje čištění.
Nemyjte žádnou součást v myčce
na nádobí.
Pravidelně rozebírejte kohout a
důkladně vyčistěte jeho součásti.
jednotka mixéru Smoothie
Blender
Před rozebráním mixéru Smoothie
Blender naplňte nádobu do
poloviny teplou vodou. Nasaďte
víko a míchadlo a nasaďte nádobu
do pohonné jednotky. Spusťte
mixér v režimu nízkých otáček
nízkých otáček ' ' a během
mixování otevřete kohout a nechte
vodu vytéct do další nádoby, aby se
vyčistil ventil. Tento postup
opakujte, dokud z kohoutu neteče
čistá voda. Je-li třeba provést
důkladnější čistění, nejprve mixér
rozeberte.
hnací jednotka
Otřete vlhkou látkou, nechte
oschnout.
Zasuňte napájecí kabel do zadní
části hnací jednotky.
nožová jednotka
1 Sejměte a umyjte těsnicí kroužek.
2 Nedotýkejte se ostrých nožů -
očistěte je kartáčkem v horké
mýdlové vodě, potom důkladně
propláchněte pod tekoucí vodou.
Neponořujte nožovou sestavu do
vody.
103

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series