Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 9

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier
Met uw smoothie blender kunt u
heerlijke, voedzame koude dranken
maken. Hij is gemakkelijk te
bedienen en de smoothie kan direct
in een kop of glas worden
geschonken. We hebben een
roerlepel toegevoegd om het
mengproces te vergemakkelijken.
Achter in de gebruiksaanwijzing
staan enkele recepten, maar dankzij
de handige merkstrepen op de
beker kunt u ook uw eigen
ingrediënten mengen. U kunt
combinaties van fruit en yoghurt
(zowel vers als bevroren), ijs,
ijsblokjes, sap en melk gebruiken.
voordat u uw Kenwood-
apparaat gebruikt:
Lees deze instructies zorgvuldig
door en bewaar ze voor toekomstig
gebruik.
Verwijder alle verpakking en labels.
veiligheid
Schakel de blender uit en trek de
stekker uit het stopcontact:
voordat u onderdelen aanbrengt
of verwijdert
na gebruik
vóór u het apparaat reinigt
Laat het motorblok, het snoer of de
stekker nooit nat worden
Steek niet uw handen of
keukengereedschap, met
uitzondering van de roerlepel, in de
beker als deze op het motorblok is
aangebracht.
Gebruik nooit een beschadigd
apparaat. Laat het nakijken of
repareren: zie Onderhoud.
Gebruik nooit een niet-goedgekeurd
hulpstuk.
Laat het apparaat nooit onbeheerd
aanstaan.
Haal de smoothie blender pas van
het motorblok nadat de messen
volledig tot stilstand zijn gekomen.
Zet de smoothie blender uitsluitend
in werking als het deksel en de
roerlepel geïnstalleerd zijn.
Nederlands
zijn de afbeeldingen zichtbaar
Gebruik de roerlepel alleen als het
deksel op de beker geïnstalleerd is.
Het apparaat kan ook worden
gebruikt om soep te maken, maar
alleen om koude ingrediënten te
mengen.
Wees voorzichtig wanneer u de
messeneenheid hanteert en raak het
snijvlak van de messen bij het
reinigen niet aan.
Gebruik de smoothie blender
uitsluitend met de bijgeleverde
messeneenheid.
Gebruik de smoothie blender altijd
op een vaste, droge, vlakke
ondergrond.
Plaats dit apparaat nooit op of in de
buurt van een hete gas- of
elektrische brander of waar het in
aanraking kan komen met een heet
apparaat.
SB270-serie
Belangrijk – De rand rond de
beker is tijdens de
vervaardiging gemonteerd;
probeer niet om deze rand te
verwijderen.
Misbruik van uw smoothie blender
kan tot letsel leiden.
Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij ze toezicht of
instructies over het gebruik van het
apparaat hebben gekregen van de
persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Op kinderen moet toezicht
gehouden worden om er zeker van
te zijn dat ze niet met het apparaat
spelen.
Gebruik het apparaat alleen voor het
huishoudelijke gebruik waarvoor het
is bedoeld. Kenwood kan niet
aansprakelijk worden gesteld in het
geval dat het apparaat niet correct is
gebruikt, of waar deze instructies
niet worden opgevolgd.
9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series