Download Print this page

Vedligeholdelse Og Rengøring - Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Før låget sættes på skubbes de
faste ingredienser ned i væsken med
omrøreren.
Tryk på puls 'P' knappen for at
anvende motordelen i en start/stop
funktion for at styre drikkens
konsistens. Pas på, da der derved
automatisk vælges den højere
hastighed og drikken måske
kommer op på blenderglassets sider
og låg.
Efter blanding er nogle drikke måske
ikke helt jævne på grund af kerner
eller ingrediensernes fiberindhold.
Nogle drikke skiller måske, når de
står. Det er derfor bedst at drikke
dem med det samme. Skilte drikke
skal omrøres, før de drikkes.
vigtigt
Blend aldrig mere end op til den
maksimale kapacitet på 1500 ml,
som er markeret på blenderglasset.
Blend aldrig tørre ingredienser (f.eks.
krydderier, nødder) og kør aldrig med
Smoothie blenderen, når den er tom.
Brug ikke blenderen til opbevaring,
Sørg for at den er tom før og efter
brug.
Nogle væsker øger volumen og
danner skum under blanding, f.eks.
mælk. Blenderen må derfor ikke
overfyldes, og det skal kontrolleres
at låget sidder godt fast.
Du kan sikre at din Smoothie blender
holder længe ved aldrig at lade den
køre mere end 60 sekunder i træk.
Blend aldrig mad, der er blevet til en
fast masse under frysning, bryd det
op før det kommes i blenderglasset.
vedligeholdelse og
rengøring
Sluk, tag stikket ud og skil maskinen
ad før rengøring.
Lad aldrig motorenhed, ledning eller
stik blive våde.
Tøm blenderglasset, før det skrues
af knivenheden.
Skal altid vaskes umiddelbart efter
brug. Lad ikke madvarer tørre ind på
blenderglasset, da dette vil
vanskeliggøre rengøringen.
Ingen dele må vaskes i
opvaskemaskinen.
Adskil jævnligt hanen og rengør
delene grundigt.
Smoothie blenderenheden
Før Smoothie blenderen adskilles,
fyldes blenderglasset halvt med
varmt vand. Sæt låg og omrører på
plads på motorenheden. Sæt
blenderen på lav ' ' og mens den
kører, luk op for hanen, så vandet
kan løbe ned i en beholder og
rengøre ventilen. Dette kan
gentages, til vandet er klart. Hvis der
er brug for yderligere rengøring,
skilles blenderen først ad.
motorenhed
Tør med en fugtig klud og lad den
tørre.
Sæt den overskydende ledning på
plads bag på motorenheden.
knivenhed
1 Afmonter og vask tætningsringen.
2 Berør ikke de skarpe knive – børst
dem rene med varmt sæbevand og
skyld grundigt under hanen. Læg
ikke knivenheden i blød i vand. Læg
ikke knivenheden i blød i vand.
3 Lad den tørre med bunden i vejret
og uden for børns rækkevidde.
blenderglas, låg, hætte
omrører
Vaskes i hånden, skylles med rent
vand og tørres.
rengøring af hanen
Tag haneenheden af blenderglasset,
læg hanen i blød i varmt sæbevand
med ventilen åben
skyl af og tør. Vask og tør
blenderglasset og sæt hanen på
igen, idet det sikres, at tætningen
sidder korrekt på blenderglasset
adskillelse af hanen
1 Skru hanens greb fra huset
være med at fjerne det
gennemsigtige plasticbetræk
fra enheden.
2 Vask alle komponenter og tør dem
grundigt.
3 Saml enheden på samme måde,
bare i omvendt rækkefølge.
88
. Vask grundigt,
.
. Lad

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series