Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 48

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
Med din smoothie-mixer kan du göra
goda och nyttiga kalla drycker. Den
är enkel att använda och du kan
tömma upp din smoothie direkt i en
mugg eller ett glas. En omrörare
medföljer också som förenklar
mixningen.
Längst bak i instruktionsboken hittar
du recept och den pratiska
märkningen på muggen gör det
enkelt att blanda de ingredienser du
önskar. Du kan kombinera frukt och
yoghurt (både färsk och fryst), glass,
isbitar, juice och mjölk.
innan du använder din
Kenwood-apparat
Läs bruksanvisningen noggrant och
spara den för framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och alla
etiketter.
säkerhet
Stäng av apparaten och dra ut
stickkontakten:
innan du monterar eller
demonterar delar
efter användning
före rengöring.
Drivenhet, sladd och stickkontakt får
inte bli blöta.
Stoppa inte ned händerna, eller
något annat redskap än omröraren, i
bägaren medan mixern är ansluten
till strömförsörjningen.
Använd inte apparaten om den är
skadad. Lämna den för kontroll eller
reparation. Se 'service'.
Använd aldrig tillbehör som inte är
godkända.
Lämna aldrig mixern utan uppsikt
när den är påslagen.
Vänta alltid tills knivbladen stannat
helt innan du lossar smoothie-mixern
från drivenheten.
Smoothie-mixern får endast
användas när locket och omröraren
har monterats.
Använd aldrig omröraren om inte
locket monterats på bägaren.
Svenska
Du kan även använda apparaten för
att göra soppor. Mixa enbart kalla
ingredienser.
Var alltid försiktig när du hanterar
knivsatsen och undvik att röra vid
den vassa eggen vid rengöring.
Smoothie-mixern får endast
användas med den medföljande
knivsatsen.
Smoothie-mixern får endast
användas på underlag som är
stabila, torra och jämna.
Placera aldrig apparaten på eller i
närheten av en varm gas- eller
elplatta, eller på platser där den kan
komma i kontakt med värmekällor.
SB270-serien
Viktigt! Bägarens baskant
monteras under tillverkningen
och den får inte avlägsnas.
Om du använder smoothie-mixern
på fel sätt kan det leda till skador.
Den här apparaten är inte avsedd för
användning av personer (inklusive
barn) med begränsad fysisk eller
mental förmåga eller begränsad
känsel. Den är inte heller avsedd för
användning av personer med
bristande erfarenhet eller kunskap,
om de inte övervakas eller får
instruktioner om hur apparaten ska
användas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn får inte lov att leka med
apparaten. Lämna dem inte
ensamma med den.
Använd apparaten endast för avsett
ändamål i hemmet. Kenwood tar inte
på sig något ansvar om apparaten
används på felaktigt sätt eller om
dessa instruktioner inte följs.
innan du sätter i
stickkontakten
Kontrollera att spänningen i
vägguttaget är densamma som
anges på apparatens undersida.
48

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series