Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 102

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
před zapojením
Zkontrolujte, zda vaše napájecí
elektrická síť má stejné hodnoty,
jako jsou uvedeny na spodku
přístroje.
Tento spotřebič splňuje požadavky
směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/108/ES o
elektromagnetické kompatibilitě a
požadavky nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) 1935/2004
ze dne 27.10.2004 o materiálech a
předmětech určených pro styk s
potravinami.
před prvním použitím
Umyjte součásti: viz oddíl ,,údržba
a čištění".
popis
míchadlo
víčko
víko
nádoba
držadlo
kohout
– páka kohoutu
– tělo kohoutu
těsnící kroužek
nožová soustava
napájecí jednotka
přihrádka na uložení napájecího
kabelu
používání mixéru
Smoothie Blender
1 Nasaďte těsnicí kroužek na
nožovou sestavu.
2 Řada SB260
Našroubujte nožovou soustavu na
nádobu.
Řada SB270
Při nasazování nožové soustavy na
nádobu zarovnejte symbol
nožové soustavě se symbolem
na nádobě. Potom otočením na
symbol
zajistěte.
3 Našroubujte kohout na nádobu.
Zkontrolujte, zda se vypouštěcí
páka kohoutu nachází v uzavřené
poloze
.
4 Nasaďte nádobu s kohoutem na
pohonnou jednotku.
5 Nalijte tekuté složky do mixovací
nádoby.
Sem patří ovoce (nikoli mrazené),
čerstvý jogurt, mléko a ovocné
šťávy. Ty lze plnit do mixovací
nádoby až po hladinu označenou
LIQUIDS (tekutiny) buď na 2 nebo
na 4 porce.
6 Přidejte do mixovací nádoby led
nebo mrazené složky.
Sem patří mrazené ovoce, mrazený
jogurt, zmrzlina nebo led. Ty lze
přidávat až po hladinu označenou
FROZEN INGREDIENTS (mrazené
složky) na odpovídající počet porcí.
7 Řada SB260
Našroubujte víko na mixovací
nádobu.
Řada SB270
Nasaďte víko na mixovací nádobu.
8 Nasaďte víčko na víko nebo do
otvoru vložte míchadlo.
Míchadlo se může použít v případě,
že se mixují husté směsi, nebo
pokud se použije velké množství
mrazených potravin s tekutinami.
9 Připojte do elektrické zásuvky.
(Řada SB270 – rozsvítí se
podstavec).
10 Stisknutím a podržením tlačítka
nízkých otáček nízkých otáček ' '
po dobu 30 sekund začněte
mixovat; potom stiskněte tlačítko
vysokých otáček vysokých
otáček ' '. Rozmíchejte suroviny
na jemno.
Otáčejte míchadlo proti směru
hodin.
11 Umístěte pod kohout sklenici,
stiskněte tlačítko nízkých otáček
nízkých otáček ' ' a zatlačte
na
vypouštěcí páčku směrem dopředu.
Řidší nápoje lze nalévat i bez
zapnuté hnací jednotky.
Při rozlévání hustých koktejlových
nápojů použijte jako pomůcku
míchadlo.
Chcete-li usnadnit nalití poslední
dávky koktejlového nápoje, přidejte
několik polévkových lžic tekutiny.
Tím se zvýší průtok.
102

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series