Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 49

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Den här apparaten följer EU-direktiv
2004/108/EG om elektromagnetisk
kompatibilitet och EU:s förordning nr
1935/2004 från 2004-10-27 om
material som är avsedda för kontakt
med livsmedel.
innan du använder brödrosten
för första gången
Diska delarna: se 'skötsel och
rengöring'
förklaring till bilder
omrörare
propp
lock
bägare
handtag
kran – tappningsspak
kran – huvuddel
tätningsring
knivsats
drivenhet
förvaringsutrymme för sladd
så här använder du
smoothie-mixern
1 Montera tätningsringen på
knivsatsen.
2 SB260-serien
Skruva fast knivsatsen på bägaren.
SB270-serien
Montera knivsatsen på bägaren
genom att rikta symbolen
knivsatsen med symbolen
bägaren. Lås sedan fast den genom
att vrida till symbolen
3 Skruva fast kranen på bägaren.
Kontrollera att tappningsspaken är i
avstängt läge
4 Placera den monterade bägaren på
drivenheten.
5 Tillsätt de flytande ingredienserna i
bägaren.
Använd frukt (ej fryst), färsk yoghurt,
mjölk eller fruktjuice. Du kan tillsätta
de här ingredienserna i muggen upp
till märkningen LIQUIDS (vätskor) för
2 eller 4 portioner.
.
.
6 Tillsätt is eller frysta ingredienser i
bägaren.
Använd fryst frukt, fryst yoghurt,
glass eller is. Du kan tillsätta de här
ingredienserna upp till märkningen
FROZEN INGREDIENTS (frysta
ingredienser) för respektive antal
portioner.
7 SB260-serien
Skruva fast locket på bägaren.
SB270-serien
Tryck på locket på bägaren.
8 Tryck ned proppen i locket eller
placera omröraren i hålet.
Du kan använda omröraren för att
mixa tjocka blandningar eller när du
använder stora kvantiteter av frysta
ingredienser med vätskor.
9 Anslut stickkontakten. (SB270-serien
– basen lyser upp).
10 Tryck på knappen low ' ' i upp till 30
sekunder så att mixningen påbörjas.
Tryck sedan på knappen high ' '.
Kör mixern tills ingredienserna
fördelats.
Använd omröraren genom att vrida
den moturs.
11 Placera ett glas under kranen, tryck
på knappen low ' ' och för
tappningsspaken framåt.
Tunnare drycker kan tömmas upp
utan att du behöver slå på
drivningen.
Använd omröraren när du ska
tömma upp en tjockare smoothie.
Det går enklare att tömma upp den
sista mängden av en tjock smoothie
om du tillsätter ett par matskedar
vätska så att den rinner lättare.
När glaset är fullt stänger du av
apparaten och släpper spaken. Dra
ut stickkontakten ur vägguttaget
efter användning.
ELLER
Stäng av apparaten, ' ', logga
bägaren och töm upp drycken. Dra
ut stickkontakten ur vägguttaget
efter användning.
49

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series