Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 119

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
9 Podłączyć urządzenie do prądu
(seria SB270: podstawa zacznie się
świecić).
10 Nacisnąć przycisk wolnych obrotów
' ' na maksymalnie 30 sekund, aby
rozpocząć proces miksowania.
Następnie wcisnąć przycisk
szybkich obrotów ' '. Miksować
składniki aż do uzyskania jednolitej
konsystencji.
Mieszadła używać obracając je w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
11 Pod kranikiem umieścić szklankę,
nacisnąć przycisk wolnych
obrotów ' ', a dźwignię kranika
dozującego przycisnąć w dół.
Rzadsze napoje można nalewać
bez konieczności włączania
podstawy zasilającej.
Aby ułatwić nalewanie gęstych
napojów, można użyć mieszadła.
Ostatnią porcję gęstego napoju
łatwiej nalać po dodaniu do
dzbanka kilku łyżek stołowych
płynu, co poprawia przepływ
napoju.
Po napełnieniu szklanki wyłączyć
urządzenie i zwolnić dźwignię. Po
zakończeniu pracy wyjąć wtyczkę z
gniazda sieciowego.
LUB
Wyłączyć urządzenie (pozycja ' '),
zdjąć dzbanek i nalać napój. Po
zakończeniu pracy wyjąć wtyczkę z
gniazda sieciowego.
wskazówki
Rzadszy koktajl uzyskuje się
dodając więcej płynu.
Aby napój był gęstszy, należy
dodać więcej składników
mrożonych (nie należy jednak
przekraczać zaznaczonego na
dzbanku poziomu składników
mrożonych).
Przed założeniem pokrywy za
pomocą mieszadła wymieszać
dodane składniki mrożone z
płynem.
Do obsługi miksera w trybie pracy
przerywanej, pozwalającym na
kontrolę konsystencji
przygotowywanego napoju, służy
przycisk „P" na podstawie
zasilającej. Należy zachować
ostrożność, ponieważ mikser
automatycznie wybiera wyższe
obroty, co może spowodować
rozchlapanie płynu na boki i
pokrywę dzbanka.
Po wymieszaniu składników,
konsystencja niektórych napojów
pozostaje niejednolita ze względu
na znajdujące się w składnikach
nasiona lub włókna.
Składniki niektórych napojów mogą
po odstawieniu ponownie się
rozdzielić, dlatego napoje te
najlepiej wypijać od razu.
Rozdzielone składniki należy przed
wypiciem ponownie wymieszać.
uwaga
Nie przekraczać oznaczonej na
dzbanku maksymalnej pojemności
1500 ml.
Nie miksować składników suchych
(np. przypraw lub orzechów) ani nie
uruchamiać miksera z pustym
dzbankiem.
Nie używać miksera jako pojemnika
do przechowywania. Nieużywany
mikser powinien być pusty.
Niektóre płyny powiększają swoją
objętość lub pienią się podczas
mieszania (np. mleko), dlatego nie
należy przepełniać dzbanka i
sprawdzać, czy pokrywa jest
prawidłowo założona.
Długi okres użytkowania miksera
można zapewnić nie używając
urządzenia przez okres dłuższy niż
60 sekund ciągłej pracy.
Nie mieszać składników, które
zbryliły się podczas zamrażania.
Przed umieszczeniem w dzbanku
należy je pokruszyć.
119

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series