Download Print this page

Underhåll Och Rengöring - Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
tips
Tillsätt mer vätska om du vill ha en
tunnare smoothie.
Tillsätt mer frysta ingredienser om du
vill ha en tjockare smoothie, men
överskrid inte maxmarkeringen på
bägaren.
Innan du monterar locket ska du
trycka ned de fasta ingredienserna i
vätskan med omröraren.
Använd pulsläget 'P' för att starta
och stoppa drivenheten och
kontrollera konsistensen på drycken.
Var försiktig eftersom detta innebär
att apparaten automatiskt övergår till
högre hastighet, vilket kan innebära
att drycken skvätter upp längs
sidorna och upp på bägarens lock.
Vissa drycker är eventuellt inte helt
släta efter att de mixats på grund av
att de innehåller frön eller fiberhaltiga
ingredienser.
Vissa drycker kan separera om de
står en lång stund. Därför är det bäst
att dricka upp dem direkt. Om
ingredienserna har separerat ska du
röra om drycken innan du dricker
den.
viktigt
Mixa aldrig mer än den maxkapacitet
på 1 500 ml som anges på bägaren.
Mixa aldrig torra ingredienser (t.ex.
kryddor, nötter) och kör inte
smoothie-mixern tom.
Använd inte smoothie-mixern som
förvaringsbehållare. Den ska vara
tom före och efter användning.
Vissa vätskor kan öka i volym och
skummängd när de mixas (t.ex.
mjölk). Överfyll därför inte bägaren
och kontrollera att locket är korrekt
monterat.
Kör aldrig din smoothie-mixer
kontinuerligt under längre tid än 60
sekunder. Då garanterar du bästa
möjliga livslängd hos apparaten.
Mixa aldrig livsmedel som bildat en
fast massa medan de varit frysta;
bryt i delar innan du placerar dem i
bägaren.
underhåll och rengöring
Före rengöring ska apparaten alltid
stängas av, stickkontakten ska dras
ut och apparaten ska demonteras.
Drivenhet, sladd och stickkontakt får
inte bli blöta.
Töm bägaren innan du skruvar loss
den från knivsatsen.
Diska alltid direkt efter användning.
Låt inte livsmedel torka in på
bägaren. Då blir det svårare att göra
ren den.
Ingen del kan diskas i diskmaskin.
Demontera kranen regelbundet och
rengör delarna noggrant.
Smoothie-mixer
Innan du demonterar smoothie-
mixern ska du fylla bägaren till
hälften med varmt vatten. Montera
locket och omröraren och placera
bägaren på drivenheten. Ställ mixern
i läget low ' ', öppna kranen och låt
vattnet rinna ut i en behållare så att
ventilen rengörs. Detta kan upprepas
tills vattnet som rinner ut är rent. Om
ytterligare rengöring behövs ska du
först demontera enheten.
drivenhet
Torka av med en fuktig trasa och
torka torrt.
För in överflödig sladd i
förvaringsutrymmet på drivenhetens
baksida.
knivsats
1 Ta bort och diska tätningsringen.
2 Rör inte vid de vassa bladen. Diska
dem i varmt vatten med diskmedel
och skölj sedan noggrant med
rinnande vatten.
Doppa inte ned knivsatsen i vatten.
3 Placera den upp-och-ned på en
plats som är oåtkomlig för barn när
den ska torka.
bägare, lock, propp och
omrörare
Diska för hand, skölj med rent vatten
och torka torrt.
50

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series