Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 12

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Smoothie blender
Voordat u de smoothie blender uit
elkaar haalt, vult u de beker voor de
helft met warm water. Zet het deksel
met de roerlepel op de beker en
plaats het geheel op het motorblok.
Schakel het apparaat in op de stand
Laag ' ' en open de kraan terwijl het
apparaat draait; om de kraan te
reinigen, laat u het water in een
container lopen. Dit kan herhaald
worden totdat het water helder blijft.
Als verdere reiniging nodig is, haalt u
het apparaat eert uit elkaar.
motor
Met een vochtige doek afvegen en
daarna drogen.
Duw overtollig snoer in de
achterkant van het motorblok.
messeneenheid
1 Verwijder en was de afdichtring.
2 Raak de scherpe messen niet aan –
borstel ze met heet zeepsop schoon
en spoel ze vervolgens onder de
kraan goed af. Dompel de
messeneenheid niet in water onder.
3 Laat hem ondersteboven en uit de
buurt van kinderen drogen.
beker, deksel, dop en
roerlepel
Met de hand afwassen, met schoon
water spoelen en vervolgens drogen.
de kraan reinigen
Haal de tapkraan van de beker en
week hem in heet zeepsop met de
klep open
. Was en droog hem
zorgvuldig. Was en droog de beker
en bevestig de kraan er weer aan;
zorg dat de afdichtring goed op de
beker geplaatst is
de kraan uit elkaar nemen
1 Schroef de hendel van de tapkraan
van het hoofddeel
de helder plastic hoes niet.
2 Was de onderdelen en spoel en
droog ze daarna zorgvuldig.
3 Zet het apparaat weer in elkaar door
bovenstaande procedure in
omgekeerde volgorde uit te voeren.
.
. Verwijder
onderhoud en
klantenservice
Als het snoer beschadigd is, moet
het om veiligheidsredenen door
KENWOOD of een door KENWOOD
geautoriseerd reparatiebedrijf
vervangen worden.
Als u hulp nodig hebt met:
het gebruik van uw apparaat of
onderhoud en reparatie
kunt u contact opnemen met de
winkel waar u het apparaat gekocht
hebt.
Ontworpen en ontwikkeld door
Kenwood in het VK.
Vervaardigd in China.
BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DE CORRECTE
VERWERKING VAN HET
PRODUCT IN
OVEREENSTEMMING MET DE
EUROPESE RICHTLIJN
2002/96/EC
Aan het einde van de levensduur van
het product mag het niet samen met
het gewone huishoudelijke afval
worden verwerkt. Het moet naar een
speciaal centrum voor gescheiden
afvalinzameling van de gemeente
worden gebracht, of naar een
verkooppunt dat deze service
verschaft. Het apart verwerken van een
huishoudelijk apparaat voorkomt
mogelijke gevolgen voor het milieu en
de gezondheid die door een
ongeschikte verwerking ontstaan en
zorgt ervoor dat de materialen waaruit
het apparaat bestaat, teruggewonnen
kunnen worden om een aanmerkelijke
besparing van energie en grondstoffen
te verkrijgen. Om op de verplichting tot
gescheiden verwerking van elektrische
huishoudelijke apparatuur te wijzen, is
op het product het symbool van een
doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.
12

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series