Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 118

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Dzieci należy nadzorować i nie
dopuszczać, by bawiły się
urządzeniem.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do zgodnego z
przeznaczeniem użytku domowego.
Firma Kenwood nie ponosi
odpowiedzialności za wypadku i
uszkodzenia powstałe podczas
niewłaściwej eksploatacji
urządzenia lub w wyniku
nieprzestrzegania niniejszej
instrukcji.
przed podłączeniem do sieci
Sprawdzić, czy napięcie sieciowe
odpowiada danym znamionowym
podanym na spodzie obudowy
urządzenia.
Urządzenie spełnia wymogi
dyrektywy Wspólnoty Europejskiej
nr 2004/108/WE, dotyczącej
kompatybilności
elektromagnetycznej oraz
rozporządzenia Wspólnoty nr
1935/2004 z dnia 27 października
2004 r., dotyczącego materiałów i
wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością.
przed pierwszym użyciem
Umyć części (zob. ustęp pt.
„Konserwacja i czyszczenie").
oznaczenia
mieszadło
zakrywka
pokrywa
dzbanek
uchwyt
zespół nalewający – dźwignia
pierścień uszczelniający
zespół ostrzy
podstawa zasilająca
schowek przewodu sieciowego
kranika
– kranik
118
obsługa miksera
Smoothie Blender
1 Na zespół ostrzy założyć pierścień
uszczelniający.
2 seria SB260
Przykręcić ostrza do dzbanka.
seria SB270
Aby zamocować ostrza na
dzbanku, symbol
ostrzy zrównać z symboleml
dzbanku, a następnie przekręcić w
kierunku symbolu
teraz bezpiecznie przymocowane
do dzbanka.
3 Przykręcić zespół nalewający do
dzbanka. Sprawdzić, czy dźwignia
kranika znajduje się w pozycji
zamkniętej – „off"
4 Złożony dzbanek umieścić na
podstawie zasilającej.
5 Do dzbanka wlać składniki płynne.
Składniki płynne obejmują: owoce
(nie mrożone), świeży jogurt, mleko
i soki owocowe. Dzbanek można
napełniać do poziomu oznaczonego
słowem „LIQUIDS" („składniki
płynne") na 2 lub 4 porcje.
6 Do dzbanka dodać lód lub składniki
mrożone.
Do składników mrożonych zaliczają
się mrożone owoce, mrożony
jogurt, lody lub kostki lodu.
Składniki te można dodawać
maksymalnie do poziomu
oznaczonego „FROZEN
INGREDIENTS" („składniki
mrożone") dla odpowiedniej liczby
porcji.
7 seria SB260
Przykręcić pokrywę do dzbanka.
seria SB270
Na dzbanek nasadzić pokrywę.
8 W otworze pokrywy umieścić
zakrywkę lub mieszadło.
Mieszadło można stosować do
mieszania gęstych mieszanek lub
przy dodawaniu dużej ilości
składników mrożonych.
na zespole
na
Ostrza są
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series