Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 62

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
Smoothie-sekoittimella valmistetaan
herkullisia ja ravitsevia kylmiä juomia.
Se on helppokäyttöinen, ja
smoothie-juoma voidaan annostella
suoraan kuppiin tai lasiin. Laitteen
mukana toimitetaan myös
hämmennin.
Käyttöohjeiden lopussa on valikoima
valmistusohjeita, mutta
sekoitusmaljassa olevien kätevien
ohjeiden ansiosta voit valmistaa
juoman mieleisistäsi aineksista.
Laitteessa voidaan sekoittaa tuoreita
tai pakastettuja hedelmiä ja jogurttia,
jäätelöä, jääpaloja, mehua ja maitoa.
ennen kuin ryhdyt käyttämään
tätä Kenwood-kodinkonetta
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä
ne myöhempää tarvetta varten.
Poista pakkauksen osat ja
mahdolliset tarrat.
turvallisuus
Katkaise virta ja irrota pistotulppa
pistorasiasta
ennen osien kiinnittämistä tai
irrottamista
käytön jälkeen
ennen puhdistamista.
Älä koskaan anna moottoriosan,
virtajohdon tai pistotulpan kastua.
Älä työnnä käsiä tai työvälineitä
hämmennintä lukuun ottamatta
sekoitusmaljaan, kun se on kiinnitetty
moottoriosan päälle.
Älä koskaan käytä vioittunutta
konetta. Toimita se tarkistettavaksi
tai korjattavaksi. Lisätietoja on
huollosta kertovassa kohdassa.
Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja
ei ole hyväksynyt.
Älä jätä laitetta päälle ilman
valvontaa.
Odota, että terä on pysähtynyt täysin
ennen kuin irrotat Smoothie-
sekoittimen moottoriosasta.
Käytä Smoothie-sekoitinta vain
kannen ja hämmentimen ollessa
paikoillaan.
Suomi
Älä koskaan käytä hämmennintä,
ellei kansi ole kiinnitettynä
sekoitusmaljaan.
Laitetta voidaan käyttää myös
valmistettaessa keittoja, mutta sen
avulla saa sekoittaa vain kylmiä
aineksia.
Käsittele teriä varovaisesti. Vältä
koskemasta terien leikkaavaan
reunaan puhdistamisen aikana.
Käytä Smoothie-sekoitinta vain
mukana toimitettujen terien kanssa.
Käytä Smoothie-sekoitinta vain
vakaalla, kuivalla ja vaakasuoralla
tasolla.
Älä aseta laitetta kuuman kaasu- tai
sähkölevyn lähelle tai paikkaan, jossa
se voi osua kuumaan laitteeseen.
SB270-sarja
Tärkeää: Sekoitusmaljan
pohjaosa on kiinnitetty siihen
laitetta valmistettessa. Sitä ei
saa yrittää irrottaa.
Smoothie-sekoittimen väärinkäyttö
voi aiheuttaa loukkaantumisen.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla
ei ole täysin normaalia vastaavat
fyysiset tai henkiset ominaisuudet
(mukaan lukien lapset), jos heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö
ei ole opastanut heitä käyttämään
laitetta tai jos heitä ei valvota.
Lapsia tulee pitää silmällä sen
varmistamiseksi, että he eivät leiki
laitteella.
Käytä laitetta ainoastaan sille
tarkoitettuun kotitalouskäytöön.
Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on
käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole
noudatettu.
ennen pistokkeen työntämistä
pistorasiaan
Varmista, että laitteen pohjassa
esitetty jännite vastaa käytettävän
verkkovirran jännitettä.
62

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series