Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 87

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
før maskinen tages i brug
Vask delene: se 'vedligeholdelse &
rengøring'.
forklaring
omrører
hætte
låg
blenderglas
håndtag
haneenhed – greb
tætningsring
knivenhed
motordel
ledningsopbevaring
sådan anvendes
Smoothie blenderen
1 Sæt tætningsringen over
knivenheden.
2 SB260 serien
Skru knivenheden på blenderglasset.
SB270 serien
Sørg for at
knivenheden er på linie med
symbolet på blenderglasset når
knivenheden sættes på
blenderglasset. Drej derefter hen på
symbolet for at låse den på
plads.
3 Skru haneenheden på
blenderglasset. Se efter at hanens
dispenserarm er i off-positionen
4 Sæt det samlede blenderglas på
motordelen.
5 Anbring de flydende ingredienser i
blenderglasset.
Det kan være frugt (ikke frossen),
frisk yoghurt, mælk og frugtjuice.
Disse kan kommes i blenderglasset
til det niveau, der er markeret
LIQUIDS (flydende) til enten 2 eller 4
personer.
6 Kom is eller frosne ingredienser i
blenderglasset.
hus
symbolet på
Det kan være frossen frugt, frossen
yoghurt, flødeis eller isterninger. De
kan tilsættes op til markeringen
FROZEN INGREDIENTS (frosne
ingredienser) til det relevante antal
portioner.
7 SB260 serien
Skru låget på blenderglasset.
SB270 serien
Tryk låget fast på blenderglasset.
8 Skub enten hætten ind i låget eller
anbring omrøreren i hullet.
Omrøreren kan anvendes ved
blanding af tyktflydende blandinger,
eller når der anvendes store
mængder frosne ingredienser.
9 Sæt i stikkontakten. (SB270 serien –
basisenheden vil lyse op).
10 Tryk på lav ' ' knappen i op til 30
sekunder for at starte
blandingsprocessen, derefter trykkes
på høj ' ' knappen. Bland
ingredienserne, til blandingen er
jævn.
Brug omrøreren ved at bevæge den
mod uret.
11 Sæt et glas under hanen, tryk på
lav ' ' knappen og træk hanens
dispenserarm fremad.
Tyndtflydende drikke kan hældes ud
uden at tænde for motordelen.
Brug omrøreren som hjælp, når du
hælder tyktflydende Smoothie drikke
op.
For at få det sidste af en tyk
Smoothie drik ud, tilsættes et par
skefulde væske for at få den til at
strømme lettere ud.
Når glasset er fyldt, skal du slukke
og slippe grebet. Tag stikket ud efter
.
brug.
ELLER
Sluk på ' ', fjern blenderglasset og
hæld drikken op. Tag stikket ud efter
brug.
tips
Tilsæt mere væske for at fremstille
en mere tyndtflydende Smoothie
drik.
Tilsæt flere frosne ingredienser for at
fremstille en mere tyktflydende
smoothie-drik, men overskrid ikke
grænsen for frosne ingredienser,
som er markeret på blenderglasset.
87

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series