Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 126

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bu cihaz Elektro Manyetik
Uyumluluk ile ilgili AT direktifi
2004/108/AT ve gıda ile temas
eden malzemeler hakkındaki AT
yönetmeliği no. 1935/2004 -
27/10/2004 ile uyumludur.
ilk kullanımdan önce
Parçaların yıkanması: bkz. 'bakım
ve temizlik'.
parçalar
karıştırıcı
kapak
kapak
kap
tutacak
musluk tesisatı
– musluk kolu
– musluk gövdesi
sızdırmazlık halkası
bıçak tertibatı
güç ünitesi
kablo haznesi
smoothie blender'ınızı
kullanmak için
1 Sızdırmazlık halkasını bıçak
tertibatının üzerine yerleştirin.
2 SB260 serisi
Bıçak tertibatını kabın üzerine
vidalayın.
SB270 serisi
Bıçak tertibatını kaba
yerleştirebilmek için, bıçak tertibatı
üzerindeki
üzerindeki
hizaya getirin. Daha sonra
sembolüne çevirerek sabitleyin.
3 Musluk tertibatını kabın üzerine
vidalayın. Dağıtım musluk kolunun
kapalı pozisyonda
emin olun.
4 Kabı güç ünitesine yerleştirin.
5 Sıvı malzemeleri kabın içine
yerleştirin.
sembolünü kap
sembolü ile aynı
olduğundan
Meyve (donmuş değil), taze yoğurt,
süt ve meyve suları olabilir.
Malzemeler, 2 veya 4 kez servis
yapabilmek için LIQUIDS (sıvılar)
olarak işaretlenmiş seviyeye kadar
kabın içine doldurulabilir.
6 Kaba buz ya da donmuş
malzemeler ekleyin.
Bu içeriklere donmuş meyve,
donmuş yoğurt, dondurma ve buz
dahildir. Bu tür içerikler, sürahide
FROZEN INGREDIENTS
(DONMUŞ İÇERİKLER) işaretli
düzeye kadar doldurulmalıdır ve
içerik miktarı içecek kişi kadar
hazırlanır.
7 SB260 serisi
Kapağı kabın üzerine vidalayın.
SB270 serisi
Kapağı kabın üzerine bastırın.
8 Kabı kapağa bastırın ya da
karıştırıcıyı deliğe yerleştirin.
Karıştırıcı yoğun kıvamları
karıştırmada ya da çok miktarda
donmuş yiyecek ve sıvıların
karıştırılmasında kullanılabilir.
9 Fişe takın (SB270 serisi – taban
aydınlanır.
10 Karıştırma işlemini başlatmak için
düşük ' ' tuşuna 30 saniye
boyunca basın, daha sonra
yüksek ' ' tuşuna basın. Akışkan
olana kadar malzemeleri karıştırın.
Karıştırıcıyı saat yönünün tersine
doğru hareket ettirerek kullanın.
11 Musluğun altına bir bardak
yerleştirin, düşük ' ' tuşuna basın
ve dağıtım musluk kolunu ileri
çekin.
Daha ince kıvamlı içkiler güç
ünitesini çalıştırmadan da
dağıtılabilir.
Karıştırıcıyı yoğun smoothie'ler
dağıtırken yardımcı olarak kullanın.
Yoğun kıvamlı smoothie'nin kalan
son bölümünü dökmek için birkaç
yemek kaşığı sıvı ekleyerek akışı
hızlandırın.
126

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series