Download Print this page

Konserwacja I Czyszczenie - Kenwood SB320 series Instruction Manual

Smoothie blender
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
konserwacja i
czyszczenie
Przed przystąpieniem do
czyszczenia mikser należy
wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazda
sieciowego i rozmontować
urządzenie.
Nie wolno dopuszczać do
zamoczenia podstawy zasilającej,
przewodu sieciowego lub wtyczki.
Przed odkręceniem ostrzy dzbanek
należy opróżnić.
Po użyciu natychmiast umyć. Nie
dopuścić, by składniki zaschły na
dzbanku i jego częściach, ponieważ
utrudnia to czyszczenie.
Uszczelki, kranika ani zespołu
ostrzy nie należy myć w zmywarce
do naczyń.
Po każdym użyciu kranik należy
rozkręcić i dokładnie umyć
wszystkie części.
zespół miksujący
Przed rozmontowaniem miksera,
dzbanek należy napełnić do połowy
ciepłą wodą. Założyć pokrywę i
mieszadło, a następnie umieścić na
podstawie zasilającej. Nacisnąć
przycisk wolnych obrotów „ ", a
następnie w trakcie pracy otworzyć
kranik i pozwolić, by woda spłynęła
do podstawionego pod kranik
pojemnika, oczyszczając w ten
sposób zawór. Czynność można
potarzać do momentu, aż
spływająca woda będzie czysta.
podstawa zasilająca
Wytrzeć wilgotną szmatką, a
następnie wysuszyć.
zespół ostrzy
1 Zdjąć i wypłukać pierścień
uszczelniający.
2 Nie dotykać ostrzy. Należy je
oczyścić szczoteczka i gorącą
wodą z płynem do naczyń, a
następnie dokładnie opłukać pod
bieżącą wodą. Nie zanurzać
zespołu ostrzy w wodzie.
3 Pozostawić zespół ostrzy do
wyschnięcia do góry nogami, w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
dzbanek, pokrywa, zakrywka,
mieszadło
Umyć ręcznie, opłukać czystą wodą
i wysuszyć.
czyszczenie kranika
1 Odkręcić kranik od dzbanka.
2 Zdjąć kranik, odkręcając dźwignię
od korpusu kranika
zdejmować białej, plastykowej
części kranika.
3 Umyć, wypłukać i dokładnie
wysuszyć części.
4 Ponownie złożyć kranik, wykonując
powyższe czynności w odwrotnej
kolejności.
5 Przymocować kranik z powrotem
do dzbanka, pamiętając o tym, by
prawidłowo umieścić uszczelki w
otworze wylotowym dzbanka
serwis i punkty obsługi
klienta
Ze względów bezpieczeństwa
uszkodzony przewód musi zostać
wymieniony przez pracownika firmy
KENWOOD lub upoważnionego
przez firmę KENWOOD zakładu
naprawczego.
Pomocy w zakresie:
użytkowania urządzenia lub
czynności serwisowych bądź
naprawczych
udziela punkt sprzedaży, w którym
zakupiono urządzenie.
Zaprojektowała i opracowała firma
Kenwood w Wielkiej Brytanii.
Wyprodukowano w Chinach.
118
. Nie
.

Advertisement

Table of Contents
loading