Download  Print this page

Dina Guider - Acer TravelMate 8472 Manual

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Först och främst
Vi vill tacka för att du valde en bärbar Acer-dator för att uppfylla dina behov av
mobil databehandling.

Dina guider

Vi har tagit fram en uppsättning guider som hjälp vid användning av din
bärbara Acer-dator:
Till att börja med finns instruktionsfoldern som hjälper dig komma igång med
installationen av datorn.
Den tryckta Allmän guide för TravelMate-serien innehåller användbar
information som gäller alla modeller i TravelMate-produktserien. Den omfattar
grundläggande ämnen som användning av tangentbordet, ljud, osv.
Var medveten om att AcerSystem User Guide som nämns nedan till följd av sin
natur då och då hänvisar till funktioner som bara finns i vissa av seriens
modeller men inte nödvändigtvis i den modell som du har köpt. Sådana
förekomster markeras i texten med "bara för vissa modeller".
I denna tryckta Snabbguide presenteras de grundläggande funktionerna i din
nya dator. Mer information om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv
finns i AcerSystem User Guide. Denna handbok innehåller detaljerad
information om ämnen som systemverktyg, dataåterhämtning,
expansionsalternativ och felsökning. Dessutom innehåller den
garantiinformation samt allmänna föreskrifter och säkerhetsmeddelanden
angående den bärbara datorn. Den finns i Portable Document Format (PDF) och
har förladdats i den bärbara datorn. Följ de här stegen för att få tillgång till
den:
1 Välj Start > Alla program > AcerSystem.
2 Dubbelklicka på AcerSystem User Guide.
Obs! Du måste ha Adobe Reader installerat för att kunna visa filen.
Om Adobe Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras
när du dubbelklickar på AcerSystem User Guide. Följ anvisningarna på
skärmen för att genomföra installationen. Instruktioner för hur du
använder Adobe Reader finns på menyn Hjälp och Support.
3

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: