Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 80

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6
Hurtigtaster
Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for å få tilgang til
datamaskinens kontroller, for eksempel skjermens lysstyrke og volumutgang.
Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du på og holder <Fn>-tasten før du
trykker på den neste tasten i hurtigtastkombinasjonen.
Hurtigtast
Ikon
<Fn> + <F3>
<Fn> + <F4>
<Fn> + <F5>
<Fn> + <F6>
<Fn> + <F7>
<Fn> + <F8>
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
Funksjon
Beskrivelse
Kommunikasjon
Aktiverer/deaktiverer datamaskinens
kommunikasjonsenheter.
(Kommunikasjonsenheter kan
variere i konfigurasjon.)
Dvale
Setter datamaskinen i dvalemodus.
Skjermbytte
Bytter mellom visning på vanlig
skjerm, ekstern skjerm (hvis
tilkoblet) eller begge deler.
Visning av
Slå av skjermens bakgrunnsbelysning
for å spare strøm. Trykk på en
hvilken som helst tast for å gå
tilbake.
Berøringsplate
Slår datamaskinen av og på.
av/på
Høyttaler av/på
Slår høyttalerne av og på.
Volum opp
Øker lydvolumet.
Volum ned
Reduserer lydvolumet.
Lysstyrke opp
Øker skjermens lysstyrke.
Lysstyrke ned
Reduserer skjermens lysstyrke.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: