Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 230

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6
Greitieji klavišai
Kompiuteryje įrengti greitieji klavišai ar numatytos klavišų kombinacijos, leidžiančios
valdyti daugelį kompiuterio funkcijų, tokių kaip ekrano ryškumas ar garsiakalbių
garsas.
Norėdami pasinaudoti greitaisiais klavišais, prieš spausdami bet kokią greitųjų
klavišų kombinaciją nuspauskite ir laikykite klavišus <Fn>.
Greitasis
Piktograma Funkcija
klavišas
<Fn> + <F3>
<Fn> + <F4>
<Fn> + <F5>
<Fn> + <F6>
<Fn> + <F7>
<Fn> + <F8>
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
Aprašymas
Komunikacija
Įjungia/išjungia kompiuterio
komunikacijos prietaisus.
(Komunikacijos prietaisai gali
skirtis priklausomai nuo
konfigūracijos.)
Sustabdyti
Įjungia hibernacijos (kompiuterio
sustabdymo) režimą.
Ekranų
Perjungia kompiuterio rodomą
perjungimas
vaizdą iš kompiuterio monitoriaus į
išorinį monitorių (jei prijungtas) ir
atvirkščiai.
Ekrano
Energijos taupymo tikslais išjungia
išjungimas
ekraną. Norint vėl įjungti spauskite
bet kurį klavišą.
Lietimui jautraus
Įjungia ir išjungia lietimui jautrų
laukelio jungiklis
laukelį.
Garsiakalbio
Išjungia ir įjungia garsiakalbius.
jungiklis
Padidinti garsą
Padidina kompiuterio audio
sistemos garsą.
Sumažinti garsą Sumažina kompiuterio audio
sistemos garsą.
Padidinti
Padidina ekrano ryškumą.
ryškumą
Sumažinti
Sumažina ekrano ryškumą.
ryškumą

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: