Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 203

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Изглед отдясно
1
#
Икона
Обект
1
USB 2.0 портове
2
Порт за модем
(RJ-11)
3
Оптично устройство
4
Индикатор за достъп
до оптичен диск
5
Дупка за спешно
изваждане
6
Жак за DC вход
2
3
Описание
За свързване на USB 2.0 устройства
(напр. USB мишки, USB камери).
За връзка с телефонна линия.
Вътрешно оптично устройство; чете CD
или DVD.
Светва, когато оптичното устройство е
активно.
Вади оптичния диск, когато компютърът е
изключен.
Забележка: Пъхнете кламер в отвора за
спешно изваждане, за да извадите
подноса на оптичното устройство, докато
компютърът е изключен.
За връзка с AC адаптер.
4
5
6
9

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: