Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 170

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6
Vroče tipke
Računalnik uporablja vroče tipke ali kombinacijo tipk za dostop do računalniških
nastavitev kot sta svetlost zaslona in glasnost.
Za aktiviranje vročih tipk pritisnite in držite tipko <Fn> preden pritisnete drugo tipko v
kombinaciji.
Vroča tipka
Ikona
<Fn> + <F3>
<Fn> + <F4>
<Fn> + <F5>
<Fn> + <F6>
<Fn> + <F7>
<Fn> + <F8>
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
Funkcija
Opis
Komunikacija
Omogoči/onemogoči komunikacijske
naprave računalnika.
(Komunikacijske naprave se lahko
razlikujejo po konfiguraciji.)
Mirovanje
Preklopi računalnik v stanje mirovanja.
Preklop zaslona Preklopi izhod zaslona med zaslonom,
zunanjim monitorjem (če je priključen)
in obema.
Izklop zaslona
Izključi luč zaslona za varčevanje z
energijo. Pritisnite poljubno tipko za
vrnitev.
Preklop sledilne
Vklop in izklop računalnika.
plošče
Preklop
Vklop in izklop zvočnikov.
zvočnikov
Povečanje
Poveča glasnost zvoka.
glasnosti
Zmanjšanje
Zmanjša glasnost zvoka.
glasnosti
Poveča svetlost Poveča svetlost zaslona.
Zmanjša
Zmanjša svetlost zaslona.
svetlost

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: