Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 129

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
#
Ikona
Element
3
Ekran wyświetlacza
4
Klawiatura
5
Touchpad
6
Przyciski klikania
(lewy i prawy)
7
Czytnik odcisków
palców Acer Bio-
Protection
8
Włącznik zasilania
9
Wskaźnik komunikacji Wskazuje stan połączenia
P
Klawisz
Acer PowerSmart
Klawisz P
10
Przycisk wysuwania
napędu optycznego
Opis
Nazywany jest także wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display;
LCD), wyświetla informacje wyjściowe
komputera (Konfiguracja może być różna w
zależności od modelu).
Umożliwia wprowadzanie danych do
komputera.
Dotykowe urządzenie wskazujące, które
działa jak myszka komputerowa.
Działanie lewego i prawego przycisku jest
podobne do działania lewego i prawego
przycisku myszki.
Centralny przycisk służy jako czytnik
odcisków palców Acer Bio-Protection,
obsługując technologię zabezpieczania
komputera Pre-Boot Authentication (PBA)
— Acer FingerLaunch.
Służy do włączania i wyłączania komputera.
bezprzewodowego komputera z
urządzeniem.
Przełącza komputer na tryb oszczędności
energii (konfiguracja może być różna w
zależności od modelu).
Klawisz programowalny (konfiguracja może
być różna w zależności od modelu).
Wyrzuca dysk optyczny z napędu.
5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: