Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 204

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
10
Изглед отдолу
1
2
3
4
#
Икона Обект
1
Отделение за батерии
2
Придържащ механизъм
на батерията
3
Отделение за твърдия
диск
Отделение за памет
4
Acer DASP (дискова
антишокова защита)
5
Езиче за
освобождаване на
батерията
Работна среда
Температура:
Работна: От 5°C до 35°C
За съхранение: От -20°C до 65°C
Влажност (без кондензация):
Работна: От 20% до 80%
За съхранение: От 20% до 80%
Описание
Тук се поставя батерийният модул на
компютъра.
Държи батерията на мястото й.
Тук се намира твърдият диск на
компютъра (прикрепен с винтове).
Тук се поставя главната памет на
компютъра.
Предпазва твърдия диск от удари и
вибрации.
Освобождава батерията, за да можете
да я извадите.
5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: