Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 201

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Преден изглед при затворен лаптоп
1
#
Икона
Обект
1
Индикатор на
захранването
Индикатор за
нивото на
батерията
Индикатор на
твърдия диск
2
Четец на карти
Много-в-1
3
Високоговорители Преден ляв и преден десен
Изглед отзад
#
Обект
Описание
1
Батерия
Захранва компютъра, за да се може той да се използва,
когато компютърът не е включен в електрическата мрежа.
2
3
Описание
Показва статуса на захранване на
компютъра.
Посочва статуса на батерията на
компютъра.
1. Зареждане: Индикаторът свети в жълто,
докато батерията се зарежда.
2. Напълно заредена: Индикаторът свети в
синьо, когато сте в режим AC.
Посочва дали твърдият диск е активен.
Чете Secure Digital (SD), MultiMediaCard
(MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick
PRO (MS PRO) и xD Picture Card (xD).
Забележка: Натиснете, за да извадите/
деинсталирайте картата. Само една карта
може да работи едновременно.
високоговорител за стерео аудио
възпроизвеждане.
1
7

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: