Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 233

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vaizdas iš dešinės
1
#
Piktograma Objektas
1
USB 2.0 lizdai
2
Modemo (RJ-11)
lizdas
3
Optinių diskų
įrenginys
4
Optinio disko
darbo indikatorius
5
Avarinio atidarymo
anga
6
Nuolatinės srovės
(DC) kištuko lizdas
2
3
Aprašymas
Skirtas prijungti USB 2.0 tipo įrenginius
(pvz. USB pelę, USB kamerą).
Prijungia prie telefono linijos.
Vidinis optinių diskų įrenginys; skaito CD
arba DVD.
Dega kai optinių diskų įrenginys dirba.
Atidaro optinių diskų įrenginio dureles kai
kompiuteris yra išjungtas.
Pastaba: Norėdami esant išjungtam
kompiuteriui atidaryti optinių diskų įrenginio
dureles, į avarinio atidarymo angą įkiškite
sąvaržėlę.
Skirtas prijungti kintamos srovės (AC)
adapteriui.
4
5
6
9

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: