Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 130

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6
Klawisze skrótów
Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu
uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność
ekranu czy ustawienia głośności.
Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed
naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.
Klawisz skrótu
Ikona
<Fn> + <F3>
<Fn> + <F4>
<Fn> + <F5>
<Fn> + <F6>
<Fn> + <F7>
<Fn> + <F8>
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
Funkcja
Opis
Komunikacja
Włącza/wyłącza urządzenia
komunikacyjne komputera.
(Urządzenia komunikacyjne mogą
być różne w zależności od
konfiguracji.)
Wstrzymanie
Powoduje przejście komputera do
trybu Wstrzymanie.
Przełączenie
Umożliwia przełączanie sygnału
wyświetlania
wyjściowego wyświetlacza na
ekran wyświetlacza lub na
zewnętrzny monitor (jeśli jest
przyłączony) lub na oba.
Wyłączenie
Wyłącza podświetlenie ekranu
ekranu
wyświetlacza w celu oszczędzania
energii. Naciśnij dowolny klawisz w
celu przywrócenia wyświetlania.
Przełączenie
Służy do włączania i wyłączania
touchpada
touchpada.
Przełączanie
Umożliwia włączanie i wyłączanie
głośnika
głośników.
Zwiększenie
Zwiększa głośność dźwięku.
głośności
Zmniejszenie
Zmniejsza głośność dźwięku.
głośności
Zwiększenie
Zwiększa jasność ekranu.
jasności
Zmniejszenie
Zmniejsza jasność ekranu.
jasności

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: