Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 99

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
#
Ikon
Objekt
3
Bildskärm
4
Tangentbord
5
Pekplatta
6
Klickknappar
(vänster och höger)
7
Acer Bio-Protection
fingeravtrycksläsare
8
Strömbrytare
9
Kommunikation-
sindikator
P
Acer PowerSmart-
tangent
P-knapp
10
Utmatningsknapp för
optisk läsenhet
Beskrivning
Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD),
visar utdata från datorn (Konfigurationen
kan variera med olika modeller).
För inmatning av data i datorn.
Beröringskänslig pekenhet som fungerar
som en datormus.
Vänster och höger knapp fungerar som
vänster och höger musknapp.
Knappen i mitten fungerar som Acer Bio-
Protection fingeravtrycksläsare med stöd
för PBA-datorskydd (autentisering före
startsekvens), Acer FingerLaunch.
Slår på och stänger av datorn.
Anger status för datorns trådlösa
anslutningsenhet.
Försätter datorn i energisparläge
(konfigurationen kan skilja sig från en
modell till en annan).
Programmerbar knapp (konfigurationen
kan variera från modell till modell).
Matar ut skivan från den optiska
läsenheten.
5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: