Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 81

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lukket frontvisning
1
#
Ikon
Element
1
Strømindikator
Batteriindikator
Harddiskindikator
2
Multi-i-1-kortleser
3
Høyttalere
Bakre visning
#
Element
1
Batteriindikator
2
3
Beskrivelse
Angir datamaskinens strømstatus.
Angir datamaskinens batteristatus.
1. Lading: Lampen lyser gult når
batteriet lades.
2. Helt oppladet: Lampen lyser blått i
nettstrømmodus.
Lyser når harddisken er aktiv.
Godtar Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick
(MS), Memory Stick Pro (MS PRO), og
xD-Picture Card (xD).
Merk: Skyv inn for å fjerne/installere
kortet. Bare ett kort kan operere til
enhver tid.
Høyttalere foran til venstre og foran til
høyre sørger for stereolydeffekt.
1
Beskrivelse
Sørger for strøm til datamaskinen når den er frakoblet.
7

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: