Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 197

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Преди всичко
Бихме желали да Ви благодарим, че сте избрали ноутбук на Acer за Вашите
нужди в областта на мобилните компютри.
Вашите ръководства
За да Ви помогнем при употребата на Вашия ноутбук Acer, ние изготвихме
следните ръководства:
Първо, плаката с настройки Ви помага с началните настройки на компютъра.
Общо ръководство на сериите TravelMate съдържа информация, която е
валидна за всички модели в продуктовите серии TravelMate product. Покрива
основни теми, като например използване на клавиатурата и аудио. Важно е да
знаете, че поради обощаващия си характер, упоменатото по-долу
Потребителското ръководство AcerSystem., на места се отнася до функции
и опции, които са налични само за конкретни модели от сериите, без това да
означава, че тези функции и опции трябва да бъдат налични за модела, който
сте закупили. Тези случаи са отбелязани в текста със забележки като "само за
някои модели".
Това Кратко ръководство Ви представя основните функции и възможности на
новия Ви компютър. За повече информация как Вашият компютър може да Ви
помогне да сте по-продуктивни, моля, вижте Потребителското ръководство
AcerSystem. То съдържа подробна информация за теми като системни
инструменти, възстановяване на данни, опции за актуализация и решаване на
проблеми. В допълнение, то съдържа и гаранционна информация, както и
основните наредби и бележки за безопасност, свързани с Вашия ноутбук.
То е в PDF формат (Portable Document Format) и е предварително заредено на
ноутбука Ви. За да го отворите, следвайте тези стъпки:
1 Щракнете върху Start (Старт) > All Programs (Всички програми) >
AcerSystem.
2 Щракнете върху AcerSystem User Guide (Потребителско ръководство
AcerSystem) .
Забележка: За да отворите файла Ви е нужен Adobe Reader.
Ако Adobe Reader не е инсталиран на компютъра Ви, натискането върху
Потребителското ръководство AcerSystem, първо ще стартира
инсталационната програма на Adobe Reader. Следвайте инструкциите на
екрана, за да извършите инсталацията. За инструкции как се използва
Adobe Reader, отворете менюто Help and Support (Помощ и поддръжка).
3

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: