Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 180

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6
Vruće tipke
Računalo koristi "vruće" tipke ili kombinacije tipki za pristup većini upravljačkih tipki
računala, kao što je osvijetljenost zaslona i izlazna glasnoća.
Za aktiviranje „vruće" tipke, pritisnite i držite <Fn> tipku prije pritiskanja druge tipke u
kombinaciji "vrućih" tipki.
„Vruća"
Ikona
tipka
<Fn> + <F3>
<Fn> + <F4>
<Fn> + <F5>
<Fn> + <F6>
<Fn> + <F7>
<Fn> + <F8>
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
Funkcija
Opis
Komunikacija
Omogućava/onemogućava
komunikacijske uređaje računala.
(Komunikacijski uređaji razlikuju se
prema konfiguraciji.)
Stanje
Stavlja računalo u stanja mirovanja.
mirovanja
Prekidač prikaza Prebacuje izlaz prikaza između
zaslona prikaza, vanjskog monitora
(ako je priključen) i oba.
Isključivanje
Isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona
zaslona prikaza radi uštede energije.
Pritisnite bilo koju tipku za povrat.
Prekidač
Uključuje i isključuje dodirnu ploču.
dodirne ploče
Prekidač
Uključuje i isključuje zvučnike.
zvučnika
Pojačavanje
Pojačava glasnoću zvuka.
glasnoće
Smanjivanje
Smanjuje glasnoću zvuka.
glasnoće
Povećanje
Povećava osvijetljenost zaslona.
osvijetljenosti
Smanjivanje
Smanjuje osvijetljenost zaslona.
osvijetljenosti

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: