Download  Print this page

Venstre Visning - Acer TravelMate 8472 Manual

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8

Venstre visning

1
2
#
Ikon
Element
1
Spor for Kensington-lås Kobler til en Kensington-kompatibel
2
Acer EasyPort-kontakt
3
Ventilasjonsåpninger
4
Ethernet-port (RJ-45)
5
Port for ekstern skjerm
(VGA)
6
USB 2.0-port
7
Mikrofonplugg
Hodetelefon/
høyttalere/line-out-port
3
4
5
Beskrivelse
sikkerhetslås for datamaskinen.
Merk: Koble en sikkehetslåskabel rundt
et ubevegelig objekt som et bord eller
håndtaket på en låst skuff. Sett inn
låsen i sporet og vri om nøkkelen for å
låse. Noen nøkkelløse modeller er også
tilgjengelige.
Kobler til Acer EasyPort.
Gir datamaskinen mulighet til å holde
seg kjølig, selv etter lang tids bruk.
Kobler til et Ethernet 10/100/1000-
basert nettverk.
Kobler til en skjermenhet
(f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor).
Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-
mus, USB-kamera).
Mottar inndata fra eksterne
mikrofoner.
Kobles til utdataenheter for lyd
(f.eks. høyttalere, hodetelefon).
6
7

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: