Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 100

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6
Snabbtangenter
Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma åt
de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.
Du aktiverar snabbtangenter genom att hålla ned <Fn> innan du trycker på den
andra tangenten i snabbtangentskombinationen.
Snabbtangent Ikon
<Fn> + <F3>
<Fn> + <F4>
<Fn> + <F5>
<Fn> + <F6>
<Fn> + <F7>
<Fn> + <F8>
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
<Fn> + < >
Funktion
Beskrivning
Kommunikation
Aktiverar/avaktiverar datorns
kommunikationsenheter.
(Kommunikationsenheterna kan
variera beroende på
konfiguration.)
Vänteläge
Placerar datorn i vänteläge.
Växla bildskärm
Växlar visning mellan datorns
bildskärm och en extern monitor
(om ansluten) och båda.
Bildskärm av
Stänger av bildskärmens
bakgrundsbelysning för att
spara ström. Återgå genom att
trycka på en valfri tangent.
Aktivera
Slår på och stänger av
pekplatta
pekplattan.
Aktivera/
Sätter på/stänger av högtalarna.
inaktivera
högtalare
Volym upp
Höjer högtalarvolymen.
Volym ned
Sänker högtalarvolymen.
Öka ljusstyrkan
Ökar bildskärmens ljusstyrka.
Minska ljusstyrka
Minskar bildskärmens ljusstyrka.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: